Klasa X

Informatë

Të gjithë ju që nuk e posedoni programin Microsoft Excel 2003, atë mund ta shkarkoni nga lidhja vijuese dhe pastaj ta instaloni atë.
Paraprakisht në kompjuterët tuaj duhet ta keni të instaluar aplikacionin WINRAR në mënyrë që ta depaketoni fajllin për instalim.


Udhëzime për instalim.
Pasi ta shkarkoni fajllin nga lidhja e mësipërme duhet që ta depaketoni atë (ang. Extract the file) pastaj hapeni folderin dhe gjejeni fajllin me emrin setup.exe, klikoni dy herë mbi atë fajll dhe pastaj ndiqni hapat e instalimit. Tek hapi kur ju kërkohet një numër serik, atë mund ta gjeni tek tekst fajlli
Office Key.txt
Suksese.

Përshëndetje.


Subpages (1): Rezultatet
Comments