Teknologjia e Informimit dhe e Komunikimit

Të nderuar nxënës, këtu do të mund të gjeni literaturën shtesë për lëndën e TEKNOLOGJISË SË INFORMIMIT DHE KOMUNIKIMIT.
Gjithashtu, do të gjeni edhe detyrat që ju duhet t'i punoni në shtëpi dhe pastaj ti dorëzoni përmes dropbox lidhjes adekuate për secilën klasë brenda afatit kohorë që do të caktohet në detyrë.


Përshëndetje nga:

prof. Driton Gashi


Comments