DA7200

DA7200 NIR Analyzer: Instant Water Activity

(продава се само в САЩ)

 

Начало

Апарати

Теория

 

Биоевибул ООД, София,
тел./факс: 02-9559539
моб.: 0888-625915

DA7200 измерва активността на водата чрез използване на спектъра на пробата в близката инфрачервена област.

Отразената светлина от пробата строго зависи от композиционните характеристики на продукта.

С други думи, проба с активност на водата 0,300 ще отразява светлината различно от проба с Аw 0,320.

DA7200 изисква специфично калибрирана спрямо даден продукт.

Веднъж програмиран апаратът измерва активността на водата в продукта мигновено.

Апаратът в момента се предлага само на американския пазар.

<Запитване>