Aquasorp

Генератор на изотерми на сорбционната влага

 

Победител от 2007 IFT Food Expo Innovation Award 

 

 

Начало

Апарати

Теория

 

Биоевибул ООД
София,
тел./факс: 02-9559539
моб.: 0888-625915

www.bioevibul.com
www.decagon.com
office@bioevibul.com

 

<Запитване>

Изотермите на сорбционната влага (Moisture Sorption Isotherms) показват специфичната връзка между съдържанието на вода ( moisture content)  и активност на водата (water activity) в даден продукт при определена температура.

Понякога означавани като "отпечатък на пръстите" за определен продукт, тези криви (обикновено S образни) показват как водната активност се изменя когато съдържанието на вода нараства или намалява.

Изотермите на сорбционната влага са ключ към разбирането и контрола на стабилността на продуктите, тяхната влагочувствителност, сушилните характеристики и много други важни свойства на храните.

Досега можеше да се очаква да платите около $100 000 за един генератор на изотерми или да изгубите 2-5 седмици, за да създадете една единствена изотерма ръчно.

Използвайки Dynamic Dewpoint Isotherm method (DDI), AquaSorp произвежда адсорбционна и десорбционна изотерма зо по-малко от 24 часа с висока точност и при цена, която изследователите очакват и е приемлива за тях.

Изотермите на сорбционната дават отговори на следните въпроси:

  • Добавих много вода към тестото без да променя неговата водна активност. На какво се дължи това?
  • Какви условия ще доведат до ре-кристализация?
  • Каква трябва да бъде рецептата за максимален срок на съхранение?
  • Как състава на продукта влияе на активността на водата?
  • Мога ли използвам модел за определяне/предсказване на активността на водата при различни рецепти?
  • Има ли тази съставка буферираща способност, за да се запази активността на водата при среда с висока влажност?