Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego 


W jaki sposób awansować na nauczyciela mianowanego?

Darmowy fragment tego e-booka możesz pobrać stąd:

http://url.ceplus.pl/awans-nauczyciela

 

Jak zostać nauczycielem mianowanym?


 

 

 

 Co to jest awans zawodowy

nauczyciela?

Zacznijmy od definicji.

AWANSjest to powierzenie komuś albo objęcie przez kogoś wyższego stanowiska.

DOROBEK ZAWODOWY NAUCZYCIELA– to trwałe, potwierdzone i pozytywnie ocenione rezultaty pracy nauczyciela na płaszczyźnie rozwoju i sukcesów jego wychowanków oraz w doniesieniu do rozwoju szkoły, w której pracuje, wreszcie wzbogacenie przez niego metod, organizacji i warsztatu pracy własnej i innych nauczycieli.

DOSKONALENIEZAWODOWE – to podwyższanie kwalifikacji i kompetencji za pośrednictwem różnych form doskonalenia i samokształcenia.

Na podstawie tych definicji można stwierdzić, że awans zawodowy nauczyciela to nic innego, jak rozwijanie się zawodowe zgodne z współczesnymi kierunkami rozwoju placówki, w której nauczyciel pracuje.

Dzisiaj każdy nauczyciel rozpoczynający pracę jest zobowiązany do wkroczenia na ścieżkę awansu
zawodowego.

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu kolejnego stopnia awansu zawodowego jest:

1. Posiadanie kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych.

2. Odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego.


3. Zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy musi wykazać umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. Musi wykazać się umiejętnością uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej to również podstawa. Wymagana jest także umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz ogólnych zagadnień oświatowych w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. Oczywiście niezbędna jest umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty.

Powszechnie wiadomo, że uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to wiele korzyści:

1. dla Ciebie,

2. Twojej placówki,

3. Twoich podopiecznych (uczniów, wychowanków, czytelników).

Oprócz podstawowego argumentu dotyczącego wzrostu Twojej pensji, zyskujemy nowe kwalifikacje zawodowe, ogrom doświadczeń zawodowych, wzrost poczucia własnej wartości, umiejętności opisywania swoich działań, dzielenia się swoją wiedzą z innymi, stajemy się kreatorami otaczającej nas rzeczywistości. Co za tym idzie, placówka, w której pracujemy, zyskuje pełnowartościowego pracownika, który zgodnie z misją wizją placówki organizuje ogrom działań na swoim terenie, przyczyniając się do promocji instytucji w środowisku. Dzięki temu zyskują przede wszystkim najważniejsze osoby, czyli nasi podopopieczni.


Gdyby nie procedura awansu zawodowego, pewnie niewielu nauczycieli zdecydowałoby się na tak intensywny rozwój zawodowy.

Oczywiście to wszystko jest w zasięgu Twojej ręki, ale musisz tego chcieć, musisz być całkowicie przekonany o słuszności i potrzebie własnego rozwoju zawodowego.

Zrób to dla siebie!

Jeśli naprawdę interesuje cię awans zawodowy na nauczyciela mianowanego to ta książka jest dla ciebie koniecznością. Autorka, która awansowała na nauczyciela mianowanego zebrała wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu. Teraz możesz to dostać za 19,97!
Jeśli mimo to cię nie przekonałem to możesz zapoznać się z darmowym fragmentem e-booka, którego znajdziesz tutaj:
Jeśli ebook nie spełni Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić, odzyskując 100% inwestycji poniesionej na jego zakup.