Awans zawodowy nauczyciela. Jak zostać nauczycielem mianowanym?  


Jak zostać nauczycielem mianowanym? 

Godziny nadliczbowe

Urlop wypoczynkowy


Zarządzanie pracą

Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego

Poznaj swoją wartość

Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi

Bądź pewny siebie

Wszystkie instytucje życia publicznego obejmuje dzisiaj szybki rozwój cywilizacyjny. Niezależnie od tego, czy pracujesz w szkole czy
w bibliotece, jeśli dotyczy Cię awans zawodowy nauczyciela, rozumiesz, o czym mówię.

Proponuję Ci iść z duchem czasu! Tylko ludzie otwarci na nowości,
kreatywni poprawiają swój los. Jeśli chcesz zostać nauczycielem
mianowanym, mieć poczucie własnej wartości, to czytaj dalej...

Informacja stała się towarem marketingowym, na który istnieje
zapotrzebowanie w każdej dziedzinie życia. Szkoły i biblioteki są
instytucjami ściśle związanymi, a nawet zależnymi od społeczeństwa,
muszą więc na te przemiany reagować, dostosowywać się do nowych
warunków i odpowiadać na nowe potrzeby.

Nauczyciel XXI wieku

Nauczyciel XXI w. to osoba dobrze wykształcona, posiadająca
umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków,
potrafiąca być dobrym obserwatorem otaczającej rzeczywistości, aby
w porę zaangażować się do różnych działań na swoim terenie i poza
nim.

Co to jest awans zawodowy nauczyciela?

Zacznijmy od definicji.

AWANS – jest to powierzenie komuś albo objęcie przez kogoś
wyższego stanowiska.

DOROBEK ZAWODOWY NAUCZYCIELA – to trwałe,
potwierdzone i pozytywnie ocenione rezultaty pracy nauczyciela na
płaszczyźnie rozwoju i sukcesów jego wychowanków oraz
w odniesieniu do rozwoju szkoły, w której pracuje, wreszcie
wzbogacenie przez niego metod, organizacji i warsztatu pracy
własnej i innych nauczycieli.

DOSKONALENIE ZAWODOWE – to podwyższanie kwalifikacji
i kompetencji za pośrednictwem różnych form doskonalenia
i samokształcenia.

Na podstawie tych definicji można stwierdzić, że awans zawodowy
nauczyciela to nic innego, jak rozwijanie się zawodowe zgodne
z współczesnymi kierunkami rozwoju placówki, w której nauczyciel
pracuje.

Wkrocz na ścieżkę awansu zawodowego.

Od samego początku trzeba planować i dokumentować własne
działania, co początkujących nauczycieli przeraża. Ale zapewniam
Was, „nie taki diabeł straszny, jak go malują.”
Kiedy zostaniesz nauczycielem kontraktowym, pierwsze kroki
będziesz mieć za sobą. Potem pójdzie jak z płatka. Dla mnie
podstawową i najważniejszą rzeczą w zakresie dokumentowania
własnych działań była systematyczność. Jeśli na bieżąco prowadzisz
teczkę, nie zapomnisz jak to było, kiedy organizowałeś takie czy inne
działania. Poza tym nie masz nagle pod koniec stażu sterty papierów
do napisania. Masz za to czas na przygotowanie się do egzaminu.

Awans zawodowy nauczyciela

Kiedy rozpoczynasz pracę w placówce oświatowej w charakterze
nauczyciela, automatycznie stajesz się stażystą i masz obowiązek!
podjęcia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zgodnie z nowymi przepisami nauczyciele kontraktowi i mianowani
nie mają już obowiązku podejmowania stażu na kolejne stopnie
awansu zawodowego.

Korzyści

Jednak powszechnie wiadomo, że uzyskanie kolejnego stopnia
awansu zawodowego to wiele korzyści:

1. dla Ciebie,
2. Twojej placówki,
3. Twoich podopiecznych (uczniów, wychowanków, czytelników).

Oprócz podstawowego argumentu dotyczącego wzrostu Twojej
pensji (wszyscy wiemy, że o dość śmieszną sumę, ale to zawsze coś),
zyskujemy nowe kwalifikacje zawodowe, ogrom doświadczeń
zawodowych, wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność
opisywania swoich działań, dzielenia się swoją wiedzą z innymi,
stajemy się kreatorami otaczającej nas rzeczywistości. Co za tym idzie, placówka, w której pracujemy, zyskuje pełnowartościowego pracownika, który zgodnie z misją i wizją placówki organizuje ogrom

działań na swoim terenie, przyczyniających się do promocji instytucji
w środowisku. Dzięki temu zyskują przede wszystkim najważniejsze
osoby, czyli nasi podopieczni.

Gdyby nie procedura awansu zawodowego, pewnie niewielu
nauczycieli zdecydowałoby się na tak intensywny rozwój zawodowy.

Oczywiście to wszystko jest w zasięgu Twojej ręki, ale musisz tego chcieć, musisz być całkowicie przekonany o słuszności i potrzebie własnego rozwoju zawodowego.

Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ I.
1. Co to jest awans zawodowy nauczyciela?

Co to jest autoprezentacja?

2. Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

3. Pułapki awansu zawodowego nauczyciela

4. Czy można na tym zarobić?

Co to jest e-book?

5. Podstawy prawne

CZĘŚĆ II.
6. Przygotuj plan działania

7. Wizytówka nauczyciela

8. Mój plan rozwoju zawodowego

9. Ważna jest Twoja motywacja

10. Poznaj moje doświadczenia

11. Propozycje działań do praktycznego wykorzystania

Konspekty lekcji bibliotecznych

Zestawienia bibliograficzne

Scenariusze wystaw

Regulaminy konkursów

Informator o placówce, w której pracujes

Kwestionariusze ankiet

Karty ewaluacyjne

12. Promocja i reklama

13. Zakończenie

Bibliografia

Sentencje łacińskie


Katarzyna Gajkowska

Awans zawodowy nauczyciela

Cena: 19,97 zł

Jak zostać nauczycielem mianowanym?

ZAMAWIAM