ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา "ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ" วันที่ 15-22 สิงหาคม พ.ศ.2559

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์วิชาเคมี วันที่ 15 สิงหาคม 2559 (ช่วงเช้า) 

วิชาเคมี วันที่ 15 สิงหาคม 2559 (ช่วงบ่าย PART 1) 

วิชาเคมี วันที่ 15 สิงหาคม 2559 (ช่วงบ่าย PART 2) วิชาสังคมศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ช่วงเช้า PART 1) 

วิชาสังคมศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ช่วงเช้า PART 2) 

วิชาสังคมศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ช่วงบ่าย) 
วิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 (ช่วงเช้า) 

วิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 (ช่วงบ่าย) วิชาชีววิทยา วันที่ 18 สิงหาคม 2559 (ช่วงเช้า) 

วิชาชีววิทยา วันที่ 18 สิงหาคม 2559 (ช่วงบ่าย) วิชาภาษาไทย วันที่ 19 สิงหาคม 2559 (ช่วงเช้า)

วิชาภาษาไทย วันที่ 19 สิงหาคม 2559 (ช่วงบ่าย)วิชาฟิสิกส์ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 (ช่วงเช้า)

วิชาฟิสิกส์ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 (ช่วงบ่าย)วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 (ช่วงเช้า PART 1) 

วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 (ช่วงเช้า PART 2) 

วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 (ช่วงบ่าย)