ชีววิทยา โดย นพ.พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์