ติวชีววิทยา โดย นพ.พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์VoIP โทรศัพท์ภายใน
    VoIP คืออะไร VoIP (Voice over Internet Protocol) คือ การติดต่อสื่อสารทางเสียง วิดีโอ ข้อความ ฯลฯ ที่เชื่อมต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์ค ใช้ได้ทั้งโทรศัพท์แบบ IP Phone หรือโปรแกรมที่ติดตั้งบน PC หรือ SmartPhone โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ท่านสามารถใช้ VoIP โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้แล้ววันนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์รับชม UTD TV  โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้แล้ววันนี้ทางระบบ IPTV (เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น)

    IPTV คืออะไร IPTV (Internet Protocol Television) คือ ทีวีที่ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบการเชื่อมต่อพื้นฐานของระบบอินเตอร์เน็ตทั้งแบบมีสาย (LAN) และไร้สาย (Wireless) ในกรณีของโรงเรียนอุตรดิตถ์นั้นถ่ายทอดสัญญาณภายใต้อินทราเน็ต (Intranet) เท่านั้น

    อินทราเน็ต (Intranet) คืออะไร อินทราเน็ต (Intranet) อธิบายง่ายๆ คือ ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนนั่นเอง เมื่อมีการเชื่อมต่อกับภายนอกโรงเรียนเมื่อไรนั้นเรียกว่า อินเตอร์เน็ต (Internet)

    ด้วยโรงเรียนอุตรดิตถ์มีการพัฒนาระบบเครือข่ายโดยใช้ Fiber Optic เชื่อมโยงโรงเรียนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงพัฒนาให้เกิดระบบ IPTV เพื่อให้การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง มีความคมชัดมากยิ่งขึ้น และยังสามารถรับชมได้จากทุกระบบ ทั้ง Android iOS และ Desktop PCท่านสามารถดูตารางการใช้ห้อง
ได้ที่หน้า ตารางการใช้ห้อง เพื่อที่ท่าน
หรือหน่วยงาน จะได้ทราบเวลาว่างของห้องต่างๆ
ในการติดต่อขอใช้ห้องต่อไป

หมายเหตุ แต่ละห้องฯ จะมีไมค์และสายสำหรับต่อเสียง
จากโน๊ตบุ๊คหรือสมาร์ทโฟนอย่างละ 1 ชุด
ถ้าต้องการอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม กรุณาแจ้งล่วงหน้า
เจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมต่อไป
เอกสารประกอบการใช้งาน Smart TV อาคาร 3