Hermans Assurantiën Duatlon

Hermans Assurantiën Duatlon. Zondag 4 November 2018.

Ook dit jaar een ouder-kind wedstrijd.

De Reuselse atletiekvereniging AVR’69 organiseert voor de 18e keer een duatlon. 

Het is een RUN-ATB-RUN wedstrijd die in de prachtige bossen van Reusel plaats zal vinden. De wedstrijd is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de bekendste off-the road wedstrijden in Nederland met veel atleten en atletes uit de hele Benelux.

De wedstrijd van 14km-64km-7km is toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar. Ook voor recreanten (vanaf 16 jaar) is er dit jaar weer een alternatief programma georganiseerd, met respectievelijk afstanden van 7km – 32km – 3,5km. Voor de jeugd van 10 t/m 15 jaar is er ook dit jaar een Jeugd-duatlon, met de afstanden  2km – 15km – 1km. Bij de senioren wedstrijd kun je als individuele atleet/atlete of als duo meedoen. Bij de jeugd is het ook mogelijk om je als trio in te schrijven. Het evenement vindt plaats op zondag 4 november 2018 en begint om 09:30 uur met de ouder-kind, en de jeugdwedstrijd. Ook dit jaar zal er weer een warme hap worden verzorgd voor de wedstrijdatleten.Start en finish op het terrein van AVR '69 op sportpark D'n Hoek Reusel. Douches zijn ruimschoots aanwezig en in een ruime kantine bestaat de mogelijkheid om na te praten, ook bij slecht weer. Deelname alleen toegestaan met ATB-fiets. 

 Geef je tijdig op want door de groei die het evenement de laatste jaren heeft doorgemaakt, is er een limiet ingesteld van 250 deelnemers.

 ATB’ers let op: Vergeet uw fietshelm niet!

Sponsoren Hermans Assurantiën Duatlon

AVR '69 Atletiekvereniging Reusel

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie via het onderstaande e-mail adres:

duathlonreusel@avr69.nl

Foto's editie 2016 door Edwin Pijnenburg

https://goo.gl/photos/qra3Tp66Wwv3Stys6

Foto's editie 2016 door Harrie Heesters.

https://goo.gl/photos/3UDNpMwyFvUAkF1B8

Zoek je een loop of fietsmaat?

Wil je meedoen met de duatlon, maar alleen als loper of fietser? Dat kan!!

De inschrijving editie 2018 is geopend

De voorinschrijving voor de "Hermans Assurantiën" Duatlon 2018 is geopend!

Ook dit jaar zal er gebruik gemaakt worden van elektronische tijdregistratie.

Bij zowel de jeugd als de recreanten kun je individueel, als duo of als trio meedoen. Gemengde duo’s of trio’s (m/v) zijn toegestaan. De wedstrijd is echter alleen voor individuele atleten en atletes, en duo’s vanaf 16 jaar.

Inschrijfgeld Hermans Assurantiën Duatlon
Voor-inschrijving Na-inschrijving
Jeugd individueel € 3,- € 4,-
Jeugd team en ouder-kind € 4,- € 5,-
Recreanten individueel (7-30-3,5 km) € 6,- € 7,50
Recreanten team (7-30-3,5 km) € 10,- € 12,-
Wedstrijd individueel (14-60-7 km) € 22,50 € 27,50
Wedstrijd duo (14-60-7 km) € 32,50 € 40,-


Om in te schrijven: volg je deze link
 


Uiterste Voor-inschrijfdatum: 31 oktober 2018
 
Maximaal aantal deelnemers: 250 

Junioren & Senioren recreanten
Inschrijvingen op de wedstrijddag kan tot 30 minuten voor de start, indien de deelnemerslimiet niet is bereikt.
.......................................................................................................................Start Jeugd

Programma/Prijzen

09:30uur – Start jeugd (10 t/m 15 jaar)
2km – 12km – 1km

09:30uur – Start ouder-kind wedstrijd (kind 10 t/m 15 jaar)
2km – 12km – 1km

11:00uur – Start Senioren recreanten (v.a. 16 jaar)
7,5km – 32km – 3,8km

11:00 uur – Start wedstrijd Heren en Dames (v.a. 18 jaar)
15km – 64km – 7,5km

Prijzen:
Wedstrijd: Geldprijzen & Eremetaal

Jeugd en recreanten individueel: Voor de eerste drie individuele atleten per categorie is er eremetaal beschikbaar (dames/meisjes, heren/jongens).

Teams: Voor de beste drie senioren teams en de beste drie jeugd teams is eremetaal beschikbaar.

Parcours. Voor grotere kaart: Klik op de kaart!

Loopronde jeugd              Fietsronde Jeugd              Loopronde Senioren        Fietsronde Senioren
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2061321    http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2062297    http://afstandmeten.nl/index.php?id=2061318   http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2062300

Reglement Hermans Assurantiën Duatlon

De Hermans Assurantiën Duatlon is een wedstrijd die gehouden wordt onder auspiciën van de Reuselse Atletiekvereniging AVR’69. Hieronder volgt het reglement van deze Run-ATB-Run wedstrijd. AVR’69 vrijwaart zich van enige aansprakelijkheid.

Algemeen reglement:

 • Deelnemers aan de korte afstand dienen op de dag van het evenement 10 jaar oud te zijn. Voor de langste afstand (wedstrijd) geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Voor recreanten is de minimum leeftijd 16 jaar.
 • De organisatie kan i.v.m. extreme weersomstandigheden besluiten de afstanden in te korten of zelfs het evenement af te lasten indien de veiligheid van de deelnemers in het geding komt. Bij afgelasting vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Deelname is slechts mogelijk indien uw inschrijfgeld is voldaan. Bij twijfel dient u een afschrift van de betaling te kunnen overleggen. Mocht in de dagen na de wedstrijd alsnog uw betaling binnenkomen, dan wordt dit direct op uw rekening overgemaakt.
 • De wedstrijdleiding is gerechtigd om deelnemers van verder deelname aan de wedstrijd uit te sluiten, indien blijkt dat de deelnemer of het materiaal in een dusdanige conditie verkeerd, dat de deelnemer bij verdere deelname een gevaar oplevert voor zichzelf of voor andere. Indien de deelnemer zelf besluit om de wedstrijd te staken dan dient hij de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te stellen en het startnummer in te leveren.
 • Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit de deelname aan deze run-bike-run.
 • Hulp van derden is niet toegestaan.
 • U bent in een natuurgebied. Laat dus geen rommel op het parcours achter.
 • De duatlon maakt gebruik van elektronische tijdwaarneming. De chips (tags) dienen om de enkel bevestigd te worden. Voor teams geldt dat de chip doorgegeven moet worden aan de atleet die begint aan het volgende onderdeel.

Hardloop reglement

 • Het door de organisatie verstrekte startnummer dient goed zichtbaar op de borst gedragen te worden. Wij adviseren u gebruik te maken van een  elastische band voor het bevestigen van uw startnummer. Er wordt gecontroleerd op het aantal afgelegde ronden.
 • De looproute is duidelijk aangegeven door middel van borden. Paden die niet tot het parcours behoren zijn afgezet met lint.
 • Deelnemers van de korte afstand (junioren en recreanten) lopen de1e run 2 ronden en de 2e run één ronde. Deelnemers aan de lange afstand (wedstrijd) lopen de 1e Run vier ronden en de 2e Run twee ronden.
 • Tijdens de wedstrijd zorgt de organisatie voor één verzorgingspost.

 Fiets reglement

 • Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht. De helm dient getoond te worden bij de fietscontrole. De fietscontrole vindt plaats wanneer u uw fiets (ATB) voor de start van de wedstrijd in de wisselzone klaar zet.
 • Het door de organisatie verstrekt rugnummer dient zichtbaar op de onderste helft van de rug gedragen te worden. Wij adviseren u gebruik te maken van een elastische band voor het bevestigen van het startnummer.
 • U moet de helm vastgemaakt op het hoofd dragen zolang u in het bezit bent van de fiets (dwz vanaf het moment dat u de fiets pakt bij de start van het fietsen tot en met het moment dat u de fiets neerzet bij het einde van het fietsen).
 • Junioren fietsen 3 ronden van 4 à 5 km, recreanten 2 ronden van circa 16 km en de wedstrijdatleten 4 ronden van circa 16 km.
 • De fietsroute is duidelijk aangeven door middel van borden. Paden die niet tot het parcours behoren zijn afgezet met lint.
 • Op de fietsronde kunnen andere fietsers aanwezig zijn die niet deelnemen aan de wedstrijd. Houdt u hier a.u.b. rekening mee.
 • Na afloop kunt u met uw startnummer uw fiets ophalen

Aansprakelijkheid

 • De organisatie aanvaardt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid voor welk voorval dan ook. Deelname aan de Run-ATB-Run wedstrijd geschiedt geheel op eigen risico en op eigen verantwoording.

Portretrecht

 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
Privacy