Partnerstwa Sąsiedzkie, Fora Sąsiedzkie i Ty


[Download]

Z racji iż uważamy, że społeczność polska może i powinna odgrywać ważną rolę w kwestiach dotyczących sąsiedztwa, niniejsze informacje przedstawiamy w języku polskim. Dokument zawiera informacje odnośnie...

 • lokalnych zebrań, podczas których podejmowane są decyzje dotyczące zarówno Państwa, Państwa rodzin jak i Państwa społeczności lokalnej

 • rodzaju podejmowanych decyzji

 • sposobów, w jakie można wpłynąć na te decyzje

 • sposobów, w jakie można się zaangażować

Państwa Partnerstwo Sąsiedzkie obsługuje okręg Avonmouth & Kingsweston, który obejmuje Avonmouth, Shirehampton, Lawrence Weston i Sea Mills.

Czym są Partnerstwa Sąsiedzkie?

Partnerstwo Sąsiedzkie jest organem decyzyjnym, który zbiera się raz na kwartał w społeczności lokalnej. Członkami Partnerstwa są radni okręgu, przedstawiciele lokalnych mieszkańców, grupy społeczne, Państwowa Służba Zdrowia (NHS), policja, straż pożarna i służby ratownicze.

Partnerstwa podejmują decyzje budżetowe odnośnie niektórych usług publicznych takich jak sprzątanie ulic, programy ruchu ulicznego, bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz programy recyklingu. Chociaż ostateczne decyzje w sprawie wydatkowania środków podejmowane są przez radnych, niemniej jednak ważnym jest, aby w podejmowaniu decyzji brane były pod uwagę życzenia oraz potrzeby danej społeczności.

Zebrania Partnerstwa Sąsiedzkiego dla Avonmouth i Kingsweston odbywają się cztery razy do roku i są otwarte dla lokalnych mieszkańców. Podczas zebrań brane są pod uwagę kwestie omawiane w każdej z części okręgu na tzw. Forach Sąsiedzkich...

Czym są Fora Sąsiedzkie?

Fora Sąsiedzkie spotykają się cztery razy do roku w każdej społeczności lokalnej (lub w każdym okręgu). Dzięki nim lokalni mieszkańcy mają możliwość zgłoszenia swoich pomysłów oraz sugestii odnośnie poprawy swojej okolicy a także wpłynąć na sposób świadczenia lokalnych usług publicznych.

W jaki sposób działają?

Spotkania odbywają się w miejscowych ośrodkach/domach kultury – więcej informacji można znaleźć na plakatach lub stronie internetowej bristolpartnership.org.

Każde spotkanie obejmuje zazwyczaj

 • You Said, We Did, („Wy powiedzieliście, my zrobiliśmy”) raport odnośnie działań jakie zostały podjęte

 • możliwość podniesienia nowych kwestii lub spraw związanych ze wszystkimi kręgami społeczności

 • uzgodnienie sposobu zajęcia się danymi kwestiami.

Przykłady spraw, z którymi się już uporaliśmy …

 • Przestępczość/zachowania antyspołeczne

 • Sprzątanie ulic/ wywóz odpadów

 • Kwestie odnośnie ruchu ulicznego/parkingów

 • Kwestie odnośnie parków oraz terenów zielonych

Co to oznacza dla Państwa

Na zebraniach Forum i Partnerstwa podejmuje się coraz więcej decyzji w sprawach, które Państwa dotyczą, dlatego też ważnym jest, aby wiedzieli Państwo o tych decyzjach i byli w stanie na nie wpłynąć.

Co mogą Państwo zrobić?

Istnieje wiele rzeczy, które mogą Państwo zrobić...

 • przyjść na zebrania i podzielić się swoimi opiniami

 • zostać przedstawicielem w ramach Programu Sąsiedztwa

 • pomóc przedstawić problemy i troski polskiej społeczności

Co należy teraz zrobić

Ważnym jest, aby reprezentowane były wszystkie grupy społeczne. Prosimy rozważyć zaangażowanie się i omówienie tej kwestii ze swoją rodziną, znajomymi lub grupami społecznymi.

Dla zainteresowanych dostępne jest wsparcie, które może polegać na zapewnieniu Państwu pomocy innej osoby, która wyjaśni jak wszystko funkcjonuje lub będzie pełnić funkcję „kumpla” do czasu Państwa zaznajomienia się z zebraniami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Koordynator rejonu – Hayley Ash, Tel.:01173521005 email: Hayley.Ash@bristol.gov.uk

lub odwiedzenie strony internetowej: bristolpartnership.org 

Ċ
Alv Hirst,
3 May 2011, 06:27