Lyrics for Beni Beni - Niyaz

Song Title: Beni Beni

Artists Name: Niyaz

Album Name: Nine Heavens

Bab-ı ihsanından mürüvet eyle mürüvet eyle
Karıştırma her bir eşyaya beni
Bakma isyanıma dost dost merhamet eyle
Ulaştır menzili a'laya beni beni dost beni beni

Beni beni beni beni sultanım beni beni
Ulaştır menzili a'laya beni beni dost beni beni

Kün buyurdun her eşyayı yetirdin yali yetirdin
Mevcudatı kemaline getirdin
Yaptın arş'ı kürş'ü çıktın oturtun
Düşürdün dünyayı dost dost
Kavgaya beni beni dost beni beni

Beni beni beni beni sultanım beni beni
Düşürdün kavgaya beni beni dost beni beni

Dertli'ye tükenmez nice dert verdin ala dert verdin
Ne çekmeğe sabır sabır ne gayret verdin
Ne saltanat verdin ne devlet verdin verdin
Ya niçin getirdin dost dost
Dünyaya beni beni dost beni beni

Beni beni beni beni sevdiğim beni beni
Ҫok şükür bir dara dost dost yitirdin beni beni

by Ozan Dertli


English Translation:

Be generous for the sake of the door of your glory
Do not blend me in to commodities*, [eşyaya = materialistic possessions and duties]
Please my friend* [Dost = God], forgive my rebellion, show some mercy
Please my friend, bring me to the range of your almighty, bring me

me me me me my Sultan bring me
Bring me to the range of the almighty bring me


You said "be" and all things grew up
You made the things grow you made them mature
You made the sky and sat on your throne
You made me fight my friend, you made me
You made me fight with the world, my friend

me me me me my Sultan bring me
You made me fight, my Sultan, you made me

You gave me (dertli) lots of troubles, endless troubles, enormous troubles
You neither gave patience nor zeal to endure
You neither gave me sovereignity nor government
Oh why did you bring me here my friend?
Why did you bring me to the earth my friend? Why did you bring me?

me, me, me, me, my darling
Much thanks for the rejection, you lost me my friend, you lost me

* "friend" (dost) refers to "GOD"
 
Edited by: Mariamlelue

 
Comments