mSchools

EDUKIDS, l'app educativa per als més petits!
EDUKIDS, what a child's brain needs!

Vídeo promocional

Vídeo de YouTube
Memòria

Mèmoria
Pòster
Pòster d'Edukids


Característiques de l'app

Presentació_final_EdukidsArxiu de l'aplicacióDescàrrega


Falca sonoraComments