......


Sinh hoạt Ca đoàn

  Picnic  Ca đòan 2017 tại Riverside :
A/C Lavang chú ý chú ý : Thời gian  tháng 10 , từ trưa ngày 13,14 và đến trưa 15, điạ điểm cho buổi họp mặt năm 2017 :
Tư thất của A/C Cường Láng:

2406 john st ,riverside,ca 92503
951 275 2432

https://maps.google.com/maps?oi=map&q=2406+John+St,+Riverside,+CA+92503

http://showmystreet.com/#k6gp3_-1xx70j_j

Nếu đi từ nhà thờ Lavang :

 Đi fwy 22 E , qua 55 N , 91 Fwy East  ,pass fwy 15 about 4 blocks , exit  Tyler  turn  right  about 1 mile ,  turn left on Victoria  about 300 yards , turn right on John st , pass Cleveland st , Nha ben tay phai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LaVang Tennis

Thông báo :
Lavang Tennis Club : Chủ tịch  suốt đời : Thông Bùi .
  Hội viên : Diệp,Trí,Quang,Cường,Thịnh,Hoàng ,Phát,Cha Tim ,Thái .                                                    
* Giờ thi đấu , thứ ba và thứ năm ,1900-2130 , Chúa Nhật từ 1700-1900,
Nội Quy :
1.
Lệ phí hội viên 10$/tháng,dùng trả tiền sân ,mua banh, mướn trọng tài và huấn luyện viên.
 2. Riêng Chúa Nhật , sau giờ thi đấu ,sẽ có  "Tập Hát" ,địa điểm sẽ thông báo sau giờ thi đấu.    

 Quỹ  Lavang Tennis Club, từ 01-01-2017:

 Chi Tiết                            Đóng              Chi         Còn
________________________________________________________
1. Cường                                  120                           120
2. Thịnh                                    120                           240
3. $ sân ,A Diệp 0124                               -8             232
4. $ sân 01/24                                            -8             224
5. $ sân 1/26 Hoàng                                 - 8             216 
6. $ Mua 2 thùng banh                             - 90           126
7. Thông   01/31                         20                           146
8. $ còn lại Mile Square            108                           254
9.  Diệp 02/02                             10                            264
10.Phát  02/02                            20                            284
11. $ sân  02/02                                          -8             274
12. Hoang 0205                          20                            294
13. Tri    0205                              20                           314
14. $ san   0209                                          -8            306
15. $ san Diep,0214&0216                       -16            290
16. $ sân ,Diep, 21,23-02                         -16            274  
17. $ sân ,Thinh 28-02                               -8             266
18. $ sân Thinh San                                   -8             248
19. $ sân Diep  0306                                  -8             240
20. $ sân Diep 0309                                   -8            232
21. Hoang   3/09                        10                            242
22. Diep  3/09                            10                             252
23. $ sân 0316 ( Diep )                                -8            244
24. Phat 0316                            20                             264
25. $ sân , Diep, TRi                                  -12           252
25. Tri 0402                               20                             272
26.  Diep 0402                         10                              282
27. Thong 0330                        20                             302
28. $ sân A Diep                                        -40           262
29  Trí     NL                             20                              282
30. Hòang                                 20                              302
31  A Diệp                                 10                              310
32 . $ banh   TV  05/19                           - 65             245
33. $San,Diep 530,601,627      24           -24             245
34 . $ san Thong 06,08.17        16           -16            245
35.  $Banh  Thong                     65           -65            245
36.  $ san Thong  07/18+25       16         -16            245
37. $ San,NL Quang  831,905    40         -16             269
38 . $ NL Tri   822                      20                             289
39   $ NL  Thai  LV830               20                             309


ċ
Chua do.txt
(4k)
Thinh Vo,
Mar 17, 2016, 7:49 PM
Comments