Sinh hoạt Ca đoàn

  Picnic  Ca đòan 2017 tại Riverside :
A/C Lavang chú ý chú ý : Thời gian  tháng 10 , từ trưa ngày 13,14 và đến trưa 15, điạ điểm cho buổi họp mặt năm 2017 :
Tư thất của A/C Cường Láng:

2406 john st ,riverside,ca 92503
951 275 2432

https://maps.google.com/maps?oi=map&q=2406+John+St,+Riverside,+CA+92503

http://showmystreet.com/#k6gp3_-1xx70j_j

Nếu đi từ nhà thờ Lavang :

 Đi fwy 22 E , qua 55 N , 91 Fwy East  ,pass fwy 15 about 4 blocks , exit  Tyler  turn  right  about 1 mile ,  turn left on Victoria  about 300 yards , turn right on John st , pass Cleveland st , Nha ben tay phai.