Nội quy

Nội Quy Ca đoàn :
1. Mến Chúa và Yêu người.
2. Biết và thích hát .
3. Ca đoàn luôn chào mời các Anh Chị muốn gia nhập gia đình LaVang.
4. Ca viên mới phải được " thử giọng " để sắp bè  .
 5.
Ca Viên không đựơc bàn chuyện riêng lúc đang Thánh lể và tập hát.
6. Ca Viên nên thông báo cho Ca đoàn khi AC vắng mặt để tiện cho ca trưởng chọn bài hát trong Thánh lễ .
7.Ca Viên Thương mến và cư xử với nhau trong tình huynh đệ. 

Nhiệm  vụ ca viên :
* Hát lễ hàng tuần vào mỗi sáng Chúa Nhật lúc 10:30 sáng.
* Giờ tập hát : trước thánh lễ 1 tiếng ( 9:30 sáng )  và sau thánh lễ  ở lại 1 tiếng . ( CD cung cấp  thức ăn nhẹ ).
* Nếu có hát lễ cho đám cưới , vì ngày giờ  không nhất định , sẽ thông báo trong mục Lịch Phục Vụ và Sinh Hoạt.