ليزر ويروس‌ها را در خون منفجرمي كند

 

          يك گروه پژوهشي متشكل از يك پدر و پسر كه در آزمايشگاه‌‌هاي مختلف كار مي‌كنند روش جديدي را براي پاك‌كردن خون از ويروس‌ها پيدا كرده‌اند. در اين روش كه نويد بخش ضدعفوني كردن خون براي انتقال آن است از يك باريكه ليزر كم توان استفاده مي‌شود كه تپ آن فقط كسري از ثانيه تداوم دارد.

 

          شاوي وي ديويد دزن[1] كه دانشجوي دانشگاه جان هاپكينز است مي‌گويد كه اين فكر در يك قدم زدن در پارك با پدرش به وجود آمد. دزن كه پژوهشگر ايمن‌شناسي در آزمايشگاه تي. سي.وو[2]  در مركز سرطان كيمل در هاپكينز است در جست‌وجوي روش جديدي براي خلاص شدن از دست عامل‌هاي بيماري‌زاي خطرناك مانند ويروس‌هاي HIV و هپاتيت C است. او مي‌گويد كه روش‌هاي جديد استفاده از پرتوهاي UV و راديوايزوتوپ‌ها ردي از اجزاي جهش يافته يا آسيب‌ديده در خون به جا مي‌گذارد.

 

          استفاده از ارتعاش‌هاي فراصوتي براي نابودكردن ويروس‌ها يك راه ممكن است، اما پدرش كونگ – تون – دزن[3]  كه متخصص ليزر در دانشگاه ايالتي آريزوناست فكر بهتري داشت: ليزرها، برخلاف امواج فراصوتي مي‌توانند در آب جذب‌كننده‌ي انرژي اطراف ويروس‌ها نفوذ كرده و عامل‌هاي بيماري‌زا را به ارتعاش درآورند.

 

          پژوهشگران، ليزر كم تواني را با تپ‌هايي به مدت 100 فمتو ثانيه (13-10 ثانيه) به طرف لوله‌هاي شيشه‌اي نشانه گرفتند كه حاوي ويروس‌هايي در آب نمك رقيق بود كه باكتري‌ها را عفوني مي‌كند و باكترپوپاگاز هم خوانده مي‌شود. مقدار ويروس‌ واگيردار در هر مكعب پس از ليزر درماني 100 تا 1000 برابر كاهش يافت. دزن جران گفت: «آزمايش را چند بار تكرار كردم تا خود را متقاعد سازم كه ليزر به خوبي كار كرده است.»

 

          ليزر مورد استفاده‌ي آن‌ها با ليزر نور مرئي كه باريكه‌ي پيوسته‌‌اي را گسيل مي‌كند تفاوت دارد. اين ليزر تپ سريعي را گسيل مي‌دارد و سپس استراحت مي‌كند تا محلول اطراف ويروس خنك شود. اين موضوع آسيب‌گرمايي به اجزاي مختلف خون را به طور قابل ملاحظه‌اي كم مي‌كند.

 

          با توجه به اين مطلب كه ارتعاش پوسته‌ي خارجي ويروس را از بين مي‌برد دانشمندان دريافتند كه ليزر كم توان آن‌ها ويروس‌ها را به صورت گزينشي از بين مي‌برد اما به سلول‌هاي اطراف آن آسيب نمي‌رساند، در حالي كه باريكه‌هاي قوي‌تر تقريباً همه چيز را از بين مي‌برد.

 

          اين پدر و پسر گمان مي‌كنند كه ارتعاش‌هاي ليزر مي‌تواند ويروس‌هاي مقاوم به داروها و ويروس‌هاي حساس را به يك ميزان از بين ببرد.

 

          وو مي‌گويد «روشي كه دانشجويم ابداع كرده است را مي‌توان بالقوه براي انتقال محصولات خوني كه با ليزر ضدعفوني شده‌اند در جهت كنترل بيماري‌هاي مسري به كار برد.»

 

          اين دانشجويان نتيجه‌هاي كار خود را در شماره 13 ژوييه جورنال او فيزيك: ماده‌ي چگال چاپ كرده‌اند. آن‌ها مطالعات خود را با استفاده از ويروس‌هاي مختلف ارائه خواهند داد. وو مي‌گويد: «گمان مي‌كنيم كه اين كار روي ويروس‌هاي باكتريايي‌ نويد بخش است، اما آزمون واقعي با عامل‌هاي بيماري‌زايي چون HIV و هپاتيت خواهد بود.»

 

 

 

ترجمه : دکتر منیژه رهبر 

مرجع1-Show – Wei David Tsen

2- T.C. WU

3- Kong- Thon Tsen