خبرهای آونگ از سایت فیزاورگ دات کام انتخاب ، توسط خانم دکتر منیژه رهبر ترجمه می شوند

May 2007

منبع توان تخت، انعطاف‌پذير و بي‌سيم را مي‌توان همه جا برد ادامه ...

آيا خلاء تهي است؟ ميدان هيگز و انرژي تاريک ادامه ...

سلول های خورشیدی OLEDS  را برای ابزارهای متحرک به اندازه کافی درخشان می سازند ادامه ...

دليلي جديد براي «‌ بحران اکسيژن خورشيدي» ادامه ...

April 2007

رنگ‌هاي براق سوسک مي‌تواند در فناوري جديد نور مؤثر باشد ادامه ...

March 2007

آيا مي‌توان قانون دوم نيوتون را بر روي زمين نقض كرد؟ ادامه ...

دانشمندان مايع را به كمك نور خم مي‌كنند ادامه ...

February 2007

کوازارهاي دور دست در هاله‌هاي پرجرم ماده‌ي تاريک قرار دارند ادامه ...  

مکانیک کوانتمی شاید چگونگی بوییدن انسان را توضیح می دهد ادامه ...   

فیزیکدانان راهی را برای « دیدن » ابعاد اضافی یافته اند ادامه ...

January 2007

ذخیره سازی اپتیکی فراچگال – بر روی یک فوتون ادامه ...

مادۀ تاریک می تواند خلأ باشد ادامه ...

December 2006 

روش جدید بررسی چگونگی تبدیل نور خورشید به الکتریسیته در سلول های خورشیدی ادامه ...

آیا مادۀ تاریک یک منشأ پرتوهای گامای پرانرژی است ؟ ادامه ...

عرضه‌کنندگان « علم غيب» کازميک ادامه ... 

November 2006

دمش لیزر بسیار شدید « فلز سیاه» واقعی تولید می کند ادامه ...

اخترشناسان اولين ساعت پرتوگاما را مي‌يابند ادامه ...

شبيه‌ساز جديد گام بعدي در راه رسيدن به رايانه‌هاي کوانتومي است ادامه ...

یکی از معماهای ابررسانایی گرم حل شد ادامه ...

پی بردن به طناب های مغناطیسی ادامه ...

فیزیکدانان ویژگی جدید ماده را مشاهده می کنند ادامه ...

شايد چشمه‌ ی تک فوتوني نياز دستگاه هاي ارتباطات کوانتومي را تأمين کند ادامه ...

چگونه طبيعت آب را تکه تکه مي‌کند ادامه ...