ionathan x. uranus

Ionathan X. Uranus este pseudonimul literar principal al lui Marcel-Mihail Avramescu (* 17 ianuarie 1909, Bucureşti - † 30 august 1984), scriitor avangardist român. A mai folosit şi alte pseudonime: Mark Abrams, Ierusalim X. Unicornus, Ştefan Adam, Astro-Magul, Venerabilul Maestru, Autorul, Adelaid I. Neptun, Marduk Shalom, Serafimul Uranus, Yang, etc. etc. A fost influenţat de scrierile doctrinare ale lui René Guénon, practicând un soi de ezoterism iraţional. A studiat teologia, devenind preot ortodox, începând din 1962 la Jimbolia (în Banat). Se pensionează în 1976.

Lipseşte din mai toate antologiile literaturii de avangardă, deoarece nu a publicat niciodată o carte proprie. Este menţionat de Ovid S. Crohmălniceanu în "Literatura română între cele două războaie" şi în celebra "Antologie a literaturii de avangardă" alcătuită de Saşa Pană în 1969. O culegere unică a scrierilor lui Ionathan X. Uranus a fost alcătuită de Marina Macri şi Dorin-Liviu Bîtfoi. Ediţia a apărut la Editura Compania din Bucureşti în anul 2005 sub titlul: "În potriva veacului. Textele de avangardă (1926-1932)".

A colaborat la revistele: Orizontul, Adam, Ulise, Zodiac, Viaţa literară, Contimporanul, Floarea de foc, Bilete de papagal ş.a. În 1931 a înfiinţat la Craiova revista efemeră Radical.Opere

    * Fragmente reziduale disparate din Calendarul incendiat al lui Ierusalim Unicornus trândav şi neiscusit aspirant ucenic al Sfintei Smerenii, Colecţia "Intelectualii bisericii", Editura Anastasia, Bucureşti, 1999 (cu prefaţă de Alexandru Paleologu şi postfaţă de Mihail Constantinescu; postum)
    * Monolog nocturn, 2001 (postum)
    * Mihail Avramescu, Comedia Infra-Umană (Fragmente din Eseul poliautobiografic al lui Ierusalim X. Unicornus), Editura Brumar, Timişoara, 2004 (cu două precuvântări de Şerban Foarţă şi Florina M. Avramescu şi cu un epilog de Marcel Tolcea; postum)
    * În potriva veacului. Textele de avangardă (1926-1932), Editura Compania, Bucureşti, 2005 (postum)


toate imaginile/textele sunt reproduse în scop ilustrativ/informativ.
nu se urmăreşte prejudicierea niciunuia dintre deţinătorii drepturilor de autor.
Comments