"Eines" per avaluar‎ > ‎RÚBRIQUES‎ > ‎

Què és una rúbrica

Les rúbriques o matrius d’avaluació

La rúbrica es l’eina més utilitzada per a l’avaluació d’una WebQuest amb la finalitat d’aconseguir una objectivitat més gran. La rúbrica permet mesurar el treball del alumnes i també el seu funcionament durant el procés, les seves habilitats per treballar de manera cooperativa, etc.

Podeu elaborar diferents rúbriques per avaluar diferents apartats o podeu elaborar una rúbrica per fer una avaluació global, però sempre amb una gran diversitat de criteris i una graduació detallada. Podeu dissenyar rúbriques per a l’autoavaluació individual o del grup, rúbriques perquè sigui el professor/a qui avaluï, o podeu preparar avaluacions mixtes. Heu de tenir en compte el grau de maduració i d’autonomia dels alumnes per anar implicant progressivament els alumnes en el seu procés d’aprenentatge.

Després de decidir allò que voleu avaluar, creeu la rúbrica corresponent o matriu d’avaluació. Exemple de graella buida d'una rúbrica

Graella per a una rúbrica d'avaluació

Atenció: Els alumnes han de saber des del començament de la WebQuest com i de quins aspectes seran avaluats, ja que aquest coneixement els és útil perquè:

 • Els ajuda a pensar
 • Els orienta sobre què s’espera d’ells
 • Els fa fixar en tots els detalls
 • Els ajuda a fer un millor treball

També és útil per als professors que apliquin una WebQuest no dissenyada per ells, perquè:

 • Els ajuda a adonar-se d’allò que farà que un producte final sigui bo i per què
 • Els dóna pistes d’on han de posar més èmfasi a l’hora de donar suport als alumnes
 • Els mostra quins detalls són més significatius
 • Els indica cap a on han de dirigir l’atenció de l’alumne/a
 • Els dóna arguments per millorar la qualitat de les seves instruccions als alumnes

Podeu crear rúbriques per avaluar:

 1. L’actitud
 2. Els procediments
 3. La interacció entre els grups
 4. La implicació individual
 5. El procés de treball
 6. La presentació del treball
 7. Les estratègies de navegació
 8. L’elaboració del producte final
 9. Les habilitats desenvolupades
 10. L’exposició oral del treball
 11. L’estructura d’una narració

etc.

Desenvolupament de la pràctica

Anàlisi d’una rúbrica

Fixeu-vos en la rúbrica següent: és una rúbrica dissenyada per avaluar les habilitats demostrades pels alumnes a l’hora de cercar informació per Internet i presentar els resultats de la seva recerca.

Rúbrica d'avaluació

Cliqueu al damunt per veure-la en gran

Aquesta és una rúbrica molt breu que només pretén avaluar quatre dimensions o aspectes del treball:

 • El grau d’autonomia a l’hora de navegar per Internet
 • La quantitat d’informació trobada, processada i presentada
 • La qualitat de la informació presentada i el grau de relació amb el tema principal i l’existència o no d’exemples
 • La manera de presentar la informació: completa, clara, detallada

L’escala de qualificació amb els seus nivells d’expectativa no permeten ni l’atzar ni l’ambigüitat a l’hora de qualificar, sinó que descriuen, de manera molt detallada, quin és el grau d’assoliment màxim, els graus intermedis i el nivell mínim acceptat.

L’alumnat, si vol, pot fer un treball pràcticament perfecte.

Tant els criteris com les dimensions es poden ampliar i adaptar segons les edats i els nivells.

Aquesta rúbrica esta pensada per ser utilitzada pel professor/a durant l’elaboració del treball: li serveix de pauta d’observació directa de l’acció dels alumnes, pot servir per avaluar cada alumne/a individualment o per avaluar un grup de treball cooperatiu.

 • gencat
Comments