Home

Com sabem que hem après alguna cosa?
Què veus, que notes?

Aprendre és un procés que implica provar, experimentar, equivocar-se i finalment adonar-se
que aquest aprenentatge és una descoberta que contribueix al nostre creixement personal.

Com pot ajudar l'avaluació a facilitar l'aprenentatge?
A vegades s'ha limitat a ser una forma de càstig. Una eina de selecció per a unes habilitats determinades, sovint en format d'examen.
Ens interessa l'avaluació com a eina de millora per a futurs aprenentatges. Avaluar per aprendre.

A part de l'examen tradicional, existeixen alternatives d'avaluació per l'era digital com poden ser:


Les rúbriques
El portafoli digital
Diari d'aprenentatgePer saber-ne +

Steve Wheeler: Assessment in the digital age
Núria Alart: L'avaluació per competències