Volvic

Volvic

Algemene informatie:

Praktisch


Volvic staat bekend als de 'stad van steen en water'. Het ligt op 14 km ten noorden van Clermont-Ferrand. De stad werd gebouwd boven op een lavastroom van de "Puy de la Nugère". Het was de eerste berg in de Auvergne die in 1751 werd geïdentificeerd als een uitgedoofde vulkaan.

Vanaf de XIIIe eeuw werd Volvic befaamd omwille van de "pierre de Volvic", een andesietgesteente dat in de buurt werd ontgonnen en waarmee men vele gebouwen in de regio en daarbuiten heeft opgetrokken.

Deze andesietlagen functioneren ook als een reusachtige filter dat alle water van de bronnen van Volvic zuivert. Vroeger was het water afkomstig uit een bijna horizontale boring op een diepte van zo'n 700 m waar men stootte op een granieten laag. Zo ontdekte men een stroompje met een debiet van bijna 200 liter per seconde. Dit water is licht gemineraliseerd en heeft een constante temperatuur van 8,80° C. Het is ook met dit water dat vele gemeentes in de Limagne bevoorraad worden met drinkwater. Tot 1965 was het ook het water van deze boring dat gebotteld werd.


Bij een andere boring, ditmaal verticaal, ontdekte men bacteriologisch zuiver water. De intensieve commercialisatie van deze nieuwe bron (source Clairvic) heeft de oprichting van een nieuwe bottelarij tussen Volvic en Riom mogelijk gemaakt.


Je kan hier een stadsplan van Volvic downloaden.
Geschiedenis

De naam Volvic duikt voor het eerst op in "La vie de Saint Priest", het levensverhaal van Saint Priest. Deze bisschop van Clermont werd hier in 674 in zijn villa vermoord. Hij werd in Volvic begraven. Al gauw werd zijn graf een belangrijk bedevaartsoord. Avit, zijn opvolger, liet er dan ook een kerk bouwen, die het middelpunt zou worden van een nieuwe abdij.

Rondom deze abdij ontstond er een woonkern, die opgenomen werd in de parochie Riom. Later bouwde men hier nog twee andere kapellen, de voorlopers van de "Saint-Julien"- en van de "Notre-Dame"-kerk.

Op het einde van de VIIe eeuw werden ook enkele relikwieën van St Austremoine vanuit Issoire naar deze abdij overgebracht. In 848 zou Peppin II d'Aquitaine deze aan de "abbaye de Mozac" overdragen. Terzelfdertijd zou hij - met de goedkeuring van de bisschop van Clermont - ook de tombe van Saint Priest hebben laten openen. Hij haalde er relikwieën uit, die hij zowel schonk aan kerken als aan de abdij in Flavigny (Bourgogne).

De heerlijkheid Volvic ontstond zo rond 1016. Al gauw ontstond er daar een dispuut over tussen de familie Tournoël en de monniken van de "abbaye de Mozac", gesteund door het kapittel van de kathedraal van Clermont.

Vanaf 1095 werd de abdij van Volvic beheerd vanuit de "abbaye de Mozac".

Rond de jaren 1170-1180 begon men op de Puy de Nugère in de buurt van Volvic andesiet te ontginnen. Andesiet is een vulkanisch gesteente, dat zeer resistent is tegen zuren en dat niet aangetast wordt door atmosferische agentia.

Dat bracht een echte omwenteling te weeg in de bouw- en beeldhouwkunst. Tot aan het begin van de XIIIe eeuw werden de monumenten in de Auvergne vooral opgetrokken in arkoze of kalksteen, die veel gevoeliger is voor de weersomstandigheden. In 1206 werd voor het eerst een gebouw volledig in andesiet uit Volvic opgetrokken: de kapel van de "abbaye de Mégemont". In de daaropvolgende jaren werd de "pierre de Volvic" ook gebruikt bij de bouw van nog andere religieuze monumenten, zoals de gotische kathedraal van Clermont (1248).

De start van de bouw van deze kathedraal werd vertraagd doordat de Heer van Bosredon de ontginningsrechten van andesiet door de bisschop van Clermont betwistte. Uiteindelijk wist Guy de la Tour, de toenmalige bisschop van Clermont met hem tot een akkoord te komen. Mits het jaarlijks betalen van de overeengekomen som mocht de bisschop hier alle stenen laten uithouwen, die hij bij de bouw nodig had.

Tijdens de Honderdjarige Oorlog werd het welvarende Volvic vaak door rondtrekkende bendes geplunderd. In 1356 - na de slag bij Poitiers - trok zo een horde aangevoerd door Arnaud d'Albret, Heer van Cubzac, "brandstichtend, dodend en plunderend" op naar Riom. Om daarna - in maart 1357 - hetzelfde te doen in Volvic. De inwoners van Volvic vluchtten toen naar de burcht van Tournoël.

Vanaf 1360 werd de 'pierre de Volvic' een frequent gebruikt materiaal. In dat jaar liet Hertog Jean de Berry in Riom een prachtig hertogelijk paleis in andesiet optrekken. Van dit architecturale pareltje blijft nu alleen nog de Sainte Chapelle over. Vanaf dat moment besloten vele nobelen deze steensoort ook te gebruiken bij de bouw van hun eigen herenhuizen, zowel in Clermont, als in Ferrand en in Riom.

Tijdens het Eerste Keizerrijk moderniseerden de broers Michel en François Brosson de exploitatie van de steengroeven. Dat moesten ze ook wel, wilden ze kunnen blijven voldoen aan de grote vraag. Zo was er in 1812 de grote bestelling door de prefect van de Seine, ene Graaf de Chabroi. Die had die stenen nodig voor de waterwerken (fonteinen, waterleidingen), die hij in Parijs wou laten uitvoeren, maar ook voor het plaatsen van stoepranden.

Door deze stijgende vraag nam ook de bevolking van Volvic toe: van 2647 in 1806 naar 3449 in 1836. De "pierre de Volvic" werd toen nog via de weg of via het water - de Allier - vervoerd.

Daar kwam verandering in, toen in 1855 de spoorlijn Paris-Clermont werd aangelegd. Riom werd toen het belangrijkste station voor het vervoer per spoor. In 1881 werd de spoorlijn Clermont-Tulle aangelegd. Die liep langs de steengroeven van Volvic. Het station lag toen op ruime afstand van het centrum. In 1882 nam de "Société des Batignolles" de concessie over. Die legde in 1890 een smalspoor aan tussen Riom en Volvic-station. Riom werd toen opnieuw het hoofdstation. Tot in 1914 werd deze lijn veel gebruikt. Uiteindelijk zou door de dalende vraag naar andesiet en door de groei van het vervoer per vrachtwagen, de spoorlijn Riom-Volvic afgeschaft worden.

Op het einde van de XIXe eeuw ontdekte Louis Kessler dat andesiet ook zeer resistent was tegen zuren. Het was een uitstekend vervangingsmiddel voor het duurdere platina. En dat opende nieuwe perspectieven voor de ontginning ervan. Zo gebruikte de chemische industrie andesiet om grote bekkens of buizen in de meest complexe vormen te vervaardigen. De lava kon bij zeer hoge temperaturen worden geëmailleerd en is sinds een eeuw de beste steen voor het vervaardigen van allerlei plaquettes.

Tijdens de Duitse bezetting kreeg Volvic het zwaar te verduren. Zowel op 1 maart als op 26 juli 1944 vonden er arrestaties plaats, werden twee gebouwen in brand gestoken en werden er 23 inwoners gedeporteerd. Daarvan zouden er uiteindelijk 14 nooit meer terugkeren. Daarbij kwamen dan nog 3 gefusilleerden en 3 doden door de Maquis.

In januari 2009 werd Volvic opgenomen in de "Fédération des Sites Clunisiens".Kaart


Te bezoeken plaatsen weergeven op een grotere kaart
Bezienswaardigheden:

1. Eglise Saint Priest

Volvic - Eglise Saint-Priest

De patroonheilige van deze kerk is Saint-Priest. Hij was de bisschop van Clermont, die hier in 674 werd vermoord. Zijn opvolger Avit II liet op deze plek als aandenken hieraan een bedeplaats en een kerk bouwen. In de buurt ervan verrees er een benedictijnenabdij. Rond dit bedevaartsoord met de relikwieën van Saint Priest en Saint Austremoine, de eerste bisschop van de Auvergne ontwikkelde zich uiteindelijk ook een stad.

De allereerste kerk werd in de VIIIe eeuw door de Saracenen geplunderd. Achteraf zou dit ook nog eens gebeuren door de Noormannen. In 1095 werd de "abbaye de Volvic" een prioirij, beheerd door de koninklijke abdij van Mozac die behoorde tot de orde van Cluny.

In de XIIe eeuw werd de kerk door Guillaume de Bezac in arkozesteen heropgebouwd. In de XVe eeuw zou ze onder Raymond de Marcenat, abt van Mozac, worden gerestaureerd en uitgebreid.

In 1868 werden het schip en een gedeelte van het transept heropgebouwd onder de leiding van Amory Malley. Deze architect liet ook de gevel in 'pierre de Volvic' optrekken.

Boven op de puntgevel van de noordelijke kapel van de kooromgang zie je een vierkant antefix versierd met diagonaal afgesneden bladeren. Deze versiering in gres, komt vaak voor bij antefixen die werden aangebracht vóór de Romaanse periode. Dit kan dus nog een restant zijn van de Karolingische kerk. Van dit allereerste kerkje zie je binnen in het huidige gebouw – meer bepaald in de kooromgang - nog twee andere stenen.

Van het XII-eeuwse romaanse kerkje rest enkel nog het koor met de drie koorkapellen en de kooromgang. Hier zie je ook het prachtige beeld van Saint Priest in lavasteen. In het priesterkoor zie je zes kapitelen. Op drie ervan staat een scène afgebeeld, de drie andere zijn versierd met acanthusbladeren. Aan beide toegangen tot het koor ondersteunen twee grote hoofden met ijzige blikken elk een enorme kolom die eindigt op een klein "verhalend" kapiteel. In een zijkapel afgesloten met een XIIe-eeuws hek, zie je de relieken en een gisant van Saint-Priest.

Andere curiositeiten in deze kerk zijn een sarcofaag en een aantal beelden van Saint Verny, Saint Sebastien en de Notre Dame de l'Arc (XIVe eeuw). De kerkschat omvat ook een Karolingisch kruis (VIIIe eeuw) in arkozesteen. Dat is het oudste kruis van de Auvergne. Op het kruis prijken er vier letters: CRUX.


Volvic - Notre Dame de la Garde

2. Notre Dame de la Garde

Op 21 juli 1861 werd deze "Notre Dame de la Garde" plechtig ingehuldigd met een mis opgedragen in de "église de St Priest". Het beeld staat boven op de "Puy de la Bannière", op een hoogte van 733 meter. Het werd destijds opgericht met het legaat van een overleden parochiaan. Sindsdien houdt men jaarlijks op de laatste zondag van mei een bedetocht naar hier.

Het beeld werd gemaakt door de studenten uit de plaatselijke architectuurschool. Met de creatie van dit uitzonderlijke beeld wilde broeder Gamaliel, de directeur van deze school - het aanzien van deze kunstacademie, gelegen aan de voet van de kerk verhogen.

Met haar uitgestrekte armen is het alsof O.L.Vrouw de stad wil beschermen. Op haar hoofd draagt ze een kroon en met haar voeten verplettert ze een slang, symbool van het kwaad.

Het beeldhouwwerk bestaat uit verschillende elementen, alle gemaakt in 'pierre de Volvic'. Het is 5,50 meter en met sokkel inbegrepen zelfs 9,56 meter hoog. Op de sokkel uit gemetselde rotsblokken zie je vier herdenkingsplaten met daarop een aantal citaten.


Volvic - Notre Dame de Garde


Voor het beeld staat een altaar uit één blok porfier met daarop de tekst: "Pour honorer Marie, ainsi que tout le monde, je vins péniblement ici du bout du Monde". Een verwijzing naar het feit dat deze monoliet - met een gewicht van 13 ton – destijds met veel labeur vanuit het gehucht "Le bout du monde" naar hier werd gebracht. Daarvoor gebruikte men een span van twaalf ossen.

Toen in 1869 de XVI-eeuwse kapel van de heren Delespin naast de XII-eeuwse "église Saint-Priest" werd gesloopt, besloot men het gotische gewelf ervan opnieuw te gebruiken voor de overkoepeling van dit altaar. Vandaar dus dat je nu nog steeds het blazoen van deze familie, landheren over "Vivet et de la Garenne", aantreft op de sluitsteen in dit gewelf.

 

Volvic - Chemin de Croix de Notre Dame de la Garde

3. Chemin de Croix de Notre Dame de la Garde

Deze kruisweg uit 1911, start in de "rue de la Bannière". Hij bestaat uit de klassieke 14 statiën, telkens aangegeven door een kruis vastgemaakt in de rots. Het parcours loopt voorbij "La Grotte du Soldat". In deze grot hadden zich tijdens het Eerste Keizerrijk enkele deserteurs uit Volvic verscholen. Binnen zie je het beeld van een slapende Christus, gemaakt in andesiet.


Volvic - Musée Marcel Sahut - Château de Bosredon

4. Château de Bosredon - Musée Marcel Sahut

In de Middeleeuwen werd het bestuur over deze stad opgedeeld tussen de baronnen van Tournoël en de heren van Bosredon. Tussen 1373 en 1390 liet Gérard Dachert de Bosredon hier op deze plek – achter de “église Saint-Priest” - het allereerste kasteel bouwen, met donjon en torens. Rechts van het gebouw zie je het timpaan met het familiewapen van de Pierrefittes, de heren van Bosredon. Dit timpaan hing vroeger boven de toegangspoort tot het XIV-eeuwse kasteel.

Het huidige gebouw gaat terug tot 1784. Het werd gebouwd in opdracht van Jean François Pierre Valette, Heer van Bosredon. Hij was het, die ook de grote stenen trap in hoefijzervorm en het terras liet aanleggen. In 1904 werd het gebouw ingericht als hospitaal-rusthuis. Het zou dat ook blijven tot aan het begin van de jaren 1980.

In 1985 werd dit vroegere kasteel ingericht als "musée Marcel Sahut". De "collection Sahut" omvat de verzameling kunstwerken uit de hele XXe eeuw van de schilder-verzamelaar Marcel Sahut. Het is een eclectische verzameling van werken van XIX-eeuwse meesters en van zijn vrienden-kunstenaars uit de XXe eeuw.

 • Openingsuren
In juli en augustus elke dag open van woensdag tot zondag van 15h00 tot 19h0


 • Inkomprijs
Gratis


 • Adres
Rue des écoles 2
63530 Volvic

Volvic - Jardins à la française du château de Bosredon

5. Jardins à la française du château de Bosredon

De Heer van Bosredon liet onder Louis XIV achter zijn kasteel een tuin "à la française" aanleggen door de school van Le Nôtre. Van het oorspronkelijke ontwerp met fonteinen, beelden (de 7 muzen), rozelaars en buxussen, blijft er nu nog slechts een klein gedeelte over, dat je van op het terras kunt bewonderen.Volvic - Monument de la Seconde Guerre mondiale

6. Monument de la Seconde Guerre mondiale

In 1946 gaf het stadsbestuur aan M. Auteroche - een beeldhouwer uit Volvic - de opdracht om een beeld te maken waarop alle oorlogsgebeurtenissen zouden herdacht worden. Bij de ontwikkeling van dit hele ontwerp liet Auteroche zich bijstaan door Louis Noir, een architect uit Clermont-Ferrand. Twee jaar zou het duren vooraleer het werk kon ingehuldigd worden in augustus 1948.

Louis Noir opteerde eerst voor een 4 meter hoge pilaar, bekleed met bas-reliëfs in een Egyptische stijl, die het hele oorlogsgebeuren zouden vertellen. Zijn ontwerp werd echter door het stadsbestuur afgewezen. Men gaf de voorkeur aan klassieke, gemakkelijk leesbare bas-reliëfs.

De voet van de pilaar is uitgevoerd als een "médaille militaire". Het monument bestaat uit vier vlakken. De twee smalste vlakken bestaan uit één paneel, de twee andere tellen drie panelen met bas-reliëfs. Op de panelen staan taferelen afgebeeld die verwijzen naar de mobilisatie, de oorlog, de gevangenen, de deportatie, de overwinning en de maquis. • Adres
Kruispunt van de Rue de la Libératione en de Route de Chatelguyon
63530 Volvic

7. Le site de la source de Volvic et l'Espace d'Information Volvic

Op deze site maak je kennis met alle bronwaters van Volvic. Een film toont je er alle fases uit het productieproces. Een tentoonstelling overtuigt je van de rol die het water speelt in ons dagelijks leven. Je kunt er het ganse gamma van Volvic-waters proeven en er wandelingen maken in het 38 km² grote domein van Volvic.

Je kan hier een folder downloaden omtrent deze site:
 • Openingsuren
Open van maandag tot vrijdag (met uitzondering van feestdagen)

Van 30 maart tot 30 juni steeds van 09h00 tot 12h00 en van 14h00 tot 18h00
Van 1 juli tot 31 augustus steeds van 10h00 tot 18h30
Van 1 tot 30 september steeds van 09h00 tot 12h00 en van 14h00 tot 18h00
Van 1 oktober tot 31 oktober van 14h00 tot 18h00

Open op zaterdag en zondag


 • Inkomprijs
Gratis • Adres
Rue des Sources
63530 Volvic

 

Volvic - Maison de la pierre

8. La Maison de la Pierre


"La Grotte de la Maison de la Pierre" is een oude onderaardse steengroeve, die destijds nog met de hand werd uitgegraven. Het museum wil u enerzijds laten zien hoe de geschiedenis van deze zwarte steen onlosmakelijk met Volvic verbonden is en anderzijds wil het u laten genieten van het avontuur dat de mens er aan linkt. Dankzij een scénovision kun je in de voetsporen treden van Jean-Legay Chevalier, een belangrijke steenhouwer uit de jaren 1900.

Tijdens een uur durende rondleiding maak je kennis met het prachtige patrimonium van Volvic: het werk van de steenhouwers, de geheimen van de bron van het Volvic-water en het dagelijkse leven hier in de XIXe eeuw.

Bij een bezoek trek je best warme kledij aan.

 

Je kunt hier een folder downloaden van deze site.


 • Openingsuren
Van 18 februari tot 13 april: alle dagen behalve zaterdag van 14h00 tot 18h00
Van 14 april tot 07 juli : alle dagen van 14h00 tot 18h00
Van 08 juli tot 25 augustus : alle dagen van 10h00 tot 19h00
Van 26 augustus tot 11 november: alle dagen behalve zaterdag van 14h00 tot 18h00

Laatste bezoek een uur voor sluitingstijd
Duur van het bezoek: ongeveer 01 uur.
Vertrek elke 15 minuten


 • Inkomprijs
Volwassenen: 6,80 €/Pers
Kinderen van 6 - 14 ans: 5,30 €/Pers
Kinderen -6 jaar: gratis


Groepen (> 20 pers.)

Volwassenen: 6,10 €/Pers
Kinderen van 6 - 14 ans: 4,80 €/Pers
Kinderen -6 jaar: gratis


 • Adres
Grotte de la Maison de la Pierre
Route du Pont Jany 2
63530 Volvic

 


 
9. Fontaine de la place de l'église

Volvic - Fontaine de la place de l'église

Deze fontein in de buurt van de "église Saint-Priest" werd in 1854 gemaakt door Laurent Boisson in "pierre de Volvic". De kolom is versierd met vier gehoornde leeuwenhoofden. De leeuw, symbool van kracht, versterkt de indruk van welstand en luxe.


 • Adres
Place de l'église
63530 Volvic 

 

 
10. Eglise Saint-Julien

Qua aantal parochianen was dit de grootste van de drie parochies van Volvic. De kerk - waarvan het oudste gedeelte teruggaat tot de XIe eeuw - heeft een zeer kort schip zonder dwarsbeuken en werd opgetrokken in arkozesteen.

Het koor werd in de XVe eeuw gerestaureerd. Dat zie je aan de kruisribgewelven. De centrale traveeën werden in de XXe eeuw hersteld. Een roosvenster in andesiet versiert de gehavende westgevel. Binnenin zie je nog enkele oude fresco's.

 
 • Adres
Rue Saint-Julien
63530 Volvic


11. Fontaine des vertus de l’eau

Deze fontein is versierd met de symbolische voorstelling van alle goede eigenschappen van het water: het is zo zuiver als de zwaan, het kronkelt en verspreidt zich zoals de winde, het is voedzaam zoals de mais en het geeft moed zowel aan de speerwerper als aan Neptunus zijn drietand.


 • Adres
Place de la Grande Fontaine
63530 Volvic


Volvic - Fontaine Saint-Priest

12. Fontaine Saint-Priest

Deze oude fontein is opgebouwd rond een mooie pilaar. Christus en Saint Priest staan hier rug aan rug, elk vervat in een vierkant medaillon. Saint Priest heeft wel tijdens de Franse Revolutie zijn mijter verloren. Het geheel wordt bekroond met een prachtig kruis. De republikeinse leuze van "égalité, fraternité et liberté" verwijst naar het politieke engagement van de inwoners van Volvic. Deze fontein werd in 1804 gerestaureerd.


 • Adres
Place de la Grande Fontaine
63530 VolvicVolvic - Fontaine de la Reine

13. Fontaine de la Reine

Deze XVII-eeuwse fontein stond oorspronkelijk in Clermont, vóór het “Hôtel-Dieu”. Tijdens haar bezoek aan de Auvergne in 1814 - na de val van Napoleon – deed de Hertogin van Angoulême, dochter van Louis XVI, ook Clermont-Ferrand aan. Ze werd daar heel warm onthaald. Op een bepaald ogenblik namen royalisten de plaats in van de paarden die haar koets trokken. Op hun tocht door de stad hielden ze even halt in de buurt van het Hôtel-Dieu, om een slokje wijn te drinken. Vooraleer zelf te drinken boden ze de Hertogin de karaf aan.

Die wees dit gebaar vriendelijk af: " Non, merci mes amis. Le vin n'est pas pour moi. Mais je veux bien, si vous me la présentez, boire une tasse de l'eau de cette fontaine."
Vanaf dat ogenblik werd deze fontein omgedoopt tot "fontaine de la Reine" - wat natuurlijk niet helemaal juist was. Toen het plein jaren nadien werd heraangelegd, scheelde het niet veel of de fontein werd gewoon afgebroken. Gelukkig contacteerde men eerst nog de eigenaars van de “Sources de Volvic”. Die vonden het een goed idee om deze fontein heel zorgvuldig te laten ontmantelen, om ze dan achteraf weer te kunnen opbouwen in de buurt van "le Goulet". • Adres
Rue des Sources
63530 VolvicSubpagina''s (1): Tournoël