Stad van fonteinen

Stad van fonteinen

Algemene informatie:

Hoewel Clermont-Ferrand enkel door la Tiretaine, een klein stroompje dat bijna overal in de stad ondergronds loopt, wordt doorsneden, is water overal aanwezig in de stad. De stad bezit immers niet minder dan 51 fonteinen en waterbassins.
Op deze pagina vindt u de meest opmerkelijke terug.

Kaart:

Bezienswaardigheden:

Fontaine d'Amboise

1. Fontaine d'Amboise

Deze fontein werd in 1511 besteld door Jacques d'Amboise, bisschop van Clermont. Chapart heeft haar in vier jaar volledig gebeeldhouwd. Oorspronkelijk moest ze het wel zonder water stellen, want alle pogingen die Pierre Guichom uitvoerde om een waterader te vinden, liepen op een sisser uit. Pas in 1573 zou er uit dit monument water spuiten, dat via een buizenstelsel werd aangevoerd uit Royat. Oorspronkelijk stond deze fontein opgesteld in de tuinen van het bisschoppelijke paleis(op de huidige 'place des Victoires). Later - in 1808 - zou deze fontein om urbanistische redenen verplaatst worden naar de 'place Delille'. Vervolgens werd ze in 1855 verhuisd naar de 'cours Sablon', om dan uiteindelijk in 1962 een vaste stek te vinden op de 'place de la Poterne'.

In deze fontein zie je duidelijk de evolutie in stijlen uit die tijd, een gotische opbouw gecombineerd met een renaissancistische opsmuk. Het feit dat de opdrachtgever - Jacques d'Amboise - uit 'la Tourraine' afkomstig was, verklaart waarom dirt monument uit basaltsteen van Volvic veel meer thuishoort in de traditie van de Loire-kastelen en de Italiaanse Renaissance, dan bij de grote gotische realisaties uit Noord-Frankrijk. Deze fontein bestaat onderaan uit een waterbekken en een opvangbekken versierd met basreliëfs en guirlandes en wordt bekroond door een opzetstuk, dat eruit ziet als een lantaarn met gotische ramen. Boven op deze lantaarn staat een wildeman afgebeeld. Die staat op een boomstronk en steunt op het blazoen van de familie Amboise. Heel vaak identificeert men dit personage als de mythologische Hercules. Het geheel wordt ondersteund door vier pilasters, versierd met genii. Het water spuit langs grote monden en kleine "Manneke Pis", met daar onder bassins en een groot opvangbekken. Op elke hoek van dit octogonale opvangbekken staat een kandelaar waaruit water spuit.

 • Adres
Place de la Poterne
63100 Clermont-Ferrand

Fontaine du Terrail

2. Fontaine du Terrail

Deze fontein vind je op het plein met dezelfde naam. Op deze plek werd er vroeger een markt gehouden waar men voornamelijk aardewerk - "Terrailles" - verkocht. De oorsprong ervan gaat terug tot 1598. In dat jaar gaf abbé Etienne de la Barge aan Antoine Chappard, een wichelroedeloper, daar de opdracht voor. Maar die kon het werk niet uitvoeren. Men heeft dan ook moeten wachten tot in 1684, vooraleer deze fontein hier uiteindelijk werd geplaatst. Het was heel waarschijnlijk een schepen van de stad, Claude Dauphin, die de bouw ervan heeft gefinancierd. Die woonde immers in een huis op een hoek van dit plein en op de fontein werd een opdracht aangebracht die zijn naam draagt. De beelden die op de centrale kolom prijken, zijn gemaakt door Paquin, dei deel uitmaakte van een kunstenaarsfamilie uit Clermont. 

Dit monument in 'Pierre de Volvic' bestaat uit een cirkelvormig bassin, waarop het stadswapen prijkt samen met de wapenspreuk "Averna civitas nobilissima" - "de zeer edele stad der Arvernen". In het midden van het bassin verrijst er een kolom die eindigt op een halve bol, volledig bedekt met schubben. In deze kolom werden vier nissen aangebracht waarin naakte kindjes zitten boven op een dolfijn. Waterstralen spuiten juist uit de bek van deze dolfijnen. Sommige van deze kindjes staan met één voet boven op een huisjesslak.

 • Adres
Place du Terrail
63100 Clermont-FerrandFontaine des Fades

3. Fontaine des Fades 

Deze XVIII-eeuwse “fontaine des Fades” is versierd met het hoofd van de Griekse bosgod Silenus, een van de saters. Hij was het die Dionysos, de god van de wijnrank en van de wijn, grootbracht. Deze fontein is gemaakt in de bekende andesietsteen “pierre de Volvic”.

 • Adres:
Rue des Aubépines
63100 Clermont-Ferrand


Fontaine Urbain II

4. Fontaine Urbain II 

Tijdens het Concilie van Clermont lanceerde Paus Urbanus II op 27 november 1095 zijn oproep tot de Eerste Kruistocht. Een expeditie waarvan hij hoopte dat ze alle ongelovigen uit Jeruzalem en het H.Land zou verdrijven.

Als herinnering aan dit gebeuren maakte Gourgouillon 800 jaar later deze fontein in “pierre de Volvic" , naar een ontwerp van Teillard, een architect. Die had deze fontein ontworpen als een reeks boven elkaar liggende bassins, bekroond met het bronzen beeld van paus Urbanus. Deze kijkt naar de kathedraal en wijst met zijn rechterhand de ligging van het H.Land aan. Vreemde gevleugelde wezens versieren de vier hoeken van deze fontein.


 • Adres:
Place de la Victoire 
63100 Clermont-Ferrand


Fontaine Saint Genès

5. Fontaine Saint Genès / Fontaine Royal

Op de Place Royale staat deze XIX-eeuwse fontein. Het is een ontwerp in een typische neorenaissancestijl.

Het water wordt opgevangen in twee halfronde, tegen elkaar aan geplaatste vazen.

Boven op deze fontein staat een bronzen beeldengroep van A. Durenne. Twee goed uit de kluiten gewassen kindjes torsen een vaas op hun schouders. Deze vaas is versierd met leeuwenkoppen en een klassiek meandermotief.

 • Adres:
Place de la Victoire 
63100 Clermont-Ferrand
Fontaine de la place Delille

6. Fontaine de la place Delille

Zoals bij de “fontaine Royale” zijn ook alle bronzen beelden bij deze “fontaine de la place Delile” uit 1855 creaties van Durenne. Centraal in het groot stenen bassin heb je boven op een sokkel een bronzen bassin met waterspuwers. In het midden van dit bassin staan vier “amors” onder een tweede kleiner bassin.

Langs de rand van het grote stenen bassin bevinden zich zes beeldjes, die afwisselend een amor-figuurtje op een vis of een engeltje voorstellen.

Deze fontein staat op de plaats waar tussen 1808 en 1855 de “fontaine d’Ambroise” stond, vooraleer deze werd verplaatst naar de “Cours Sablon”.


 • Adres:
Place Delile
63100 Clermont-Ferrand
Fontaine-Bassin de la gare

7. Fontaine-Bassin de la gare

Met deze fontein op de “square de la jeune Résistance” – in de buurt van het station – wilde men hulde brengen aan vier jonge weerstanders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gelaten: André Clermontel, André Malpeyre, Jocelyn Giraudon en Serge Brousse.

 • Adres
Square de la jeune Résistance
63100 Clermont-Ferrand


Fontaine des Petits Gras

8. Fontaine des Petits Gras

Deze fontein uit 1659 vind je op de “Place des Cordeliers”. De fontein is tegen een muur aangebracht en bestaat uit een rechthoekig bassin in “pierre de Volvic”, waarin het water opgevangen wordt dat langs drie waterspuwers uitgevoerd als leeuwenkoppen wordt aangevoerd. De fontein wordt bekroond met een fronton, afgezoomd met sierlijke gebogen lijnen.


 • Adres
Place des Cordeliers
63100 Clermont-FerrandFontaine du Roi des Eaux

9. Fontaine du Roi des Eaux / Fontaine Neptune

Deze barokke fontein vind je in een grot op de "square d'Assas". Ze toont Neptunus die de Tritons afstraft.

 • Adres
Square d'Assas
63100 Clermont-Ferrand
Fontaine Wallace


10. Fontaine Wallace

Op de hoek van de “rue du 11 Novembre” en de “rue de la place de Jaude” staat deze typische “Wallace”-fontein. 
Richard Wallace was een Engels filantroop die het fortuin, dat hij van zijn vader erfde, gebruikte om overal in Frankrijk – maar dan vooral in Parijs - dergelijke fonteinen op te richten. Op die manier wou hij ervoor zorgen dat ook armen en daklozen steeds over drinkwater konden beschikken. 

Al deze fonteinen zijn op eenzelfde manier geconcipieerd: vier Kariatiden torsen een koepel boven de fontein. Elk van de vier vrouwen draagt haar tunica telkens weer op een andere manier. Ook de wijze waarop ze door hun knieën buigen is telkens weer verschillend.

Deze fontein werd onlangs nog gerestaureerd en verguld.  • Adres:
Hoek van de rue du 11 Novembre en de rue de la place de Jaude63100 Clermont-Ferrand
Fontaine des quatre saisons

11. Fontaine des quatre saisons

Deze fontein uit Pierre de Volvic staat in het midden van de "place de la Rodade" (het plein waar men voeger de jaarmarkten hield). Ze werd hier in de tweede helft van de XIXe eeuw opgericht. Het is een typisch product van de School van Volvic uit 1858. 

Deze fontein bestaat uit een rond bassin met daarin een vierkante pijler. Het water dat uit twee kleine waterspuwers stroomt, komt direct terecht in het opvangbekken. De versiering - die op elke zijde verschillend is - behandelt elk van de vier seizoenen. Ze bestaat uit maskers in de vorm van dierenkoppen, kandelaars versierd met palmen en hoornen des overvloeds. Een cilinder die aan de uiteinden versierd is met ramskoppen bekroont het geheel.


 • Adres:
Place de la Rodade
63100 Clermont-Ferrand

Fontaine - Montferrand

12. Fontaine Montferrand

Deze bronzen fontein - die haar naam heeft gegeven aan dit plein - werd oorspronkelijk opgericht voor de tentoonstelling van 1863. Ze werd bij de aanleg van de tramlijn in 2006, een paar meter verplaatst. 

 • Adres
Place de la Fontaine à Montferrand
63000 Clermont-Ferrand


Fontaine du lion

13. Fontaine du Lion

 • Adres
Place André-Malraux 
63100 Clermont-Ferrand 


14. Fontaine des Lions

Van deze fontein was er voor het eerst sprake in 1659. Ze is opgebouwd in “pierre de Volvic” en ze bestaat uit een rechthoekig waterbassin met daar boven een uitgeholde arcade in de vorm van een rondboog, versierd met de drie leeuwenkoppen, die langs buisjes water spuwen. De arcade, bestaande uit elkaar overkragende gewelfstenen, met imposten en niet versierde iets uitstekende sluitstenen, wordt bekroond door een kroonlijst en een fronton waarvan de vleugels uitgewerkt zijn als voluten. Een centrale met een bol afgevlakte zuilvoet voltooit deze compositie.


 • Adres
Rue des Petits-Gras
63100 Clermont-Ferrand

15. Fontaine de la Flèche

De ‘fontaine de la Flèche’ dankt haar naam aan de broederschap van de ‘chevaliers de la Flèche’, een schuttersgilde die sinds 1737 haar thuisbasis had op de ‘cour des archers’. De fontein bestaat uit een cirkelvormig waterbassin met daarin centraal geplaatst een vierkante schacht, met helemaal bovenaan een denappel gelegen boven op een sokkeltje met moluren van het type ‘cavet renversé’. Elke zijde van de schacht is uitgehold als een plakkaat met gemoluurde randen. De zijden naar het noorden en het zuiden zijn versierd met een masker waaruit het water spuit. Deze fontein is één van de drie alleenstaande fonteinen in Clermont, die teruggaan tot het Ancien Régime.


 • Adres
Boulevard Trudaine, rue des Archers
63100 Clermont-Ferrand