1. Bezienswaardigheden‎ > ‎Puy-de-Dôme (63)‎ > ‎Riom‎ > ‎

Religieuze monumenten

Religieuze monumenten

Kaart:


Te bezoeken plaatsen weergeven op een grotere kaartBezienswaardigheden:

1. Eglise Notre-Dame du Marthuret

Geschiedenis

In 1240 richtte Hugues de la Tour, de bisschop van Clermont, een bijzonder college van monniken op, dat zich vooral zou bezig houden met het oplossen van alle problemen die er rezen als een parochie uit haar voegen begon te barsten.

Zo had men in Riom wel al van in 1247 een kapel, maar deze werd al gauw te klein toen Alphonse de Poitiers in 1249 met zijn handvest heel wat nieuwe inwijkelingen had weten aan te trekken.
In 1251 stemde paus Innocentius IV ermee in om van deze kapel de parochiekerk te maken. Het noodlot sloeg echter in 1262 toe. De kapel ging toen helemaal verloren in een brand.

Gelukkig gaf Saint-Louis, de toenmalige koning, de toestemming aan het college van monniken om een nieuwe kerk te bouwen op een perceel grond, dat eigendom was van Marc de Langheac, de heer van Thuret. Het nieuwe kerkje zou O.L.Vrouw als patroonheilige krijgen. En zo ontstond de allereerste "église notre-Dame du Mathuret".

Maar opnieuw sloeg het noodlot toe. Ook dit gebouw brandde in 1308 volledig af. In 1340 kon men echter met de financiële steun van Hertog Jean de Berry de "église Notre-Dame du Mathuret" terug opbouwen. Deze keer in een gotische uitvoering. Uit dankbaarheid voor zijn milde steun lieten de monniken op één van de hoekstenen het familiewapen van het geslacht Berry aanbrengen.

Dank zij de financiële steun van een nieuwe mecenas konden de monniken nadien een nieuw perceel aankopen, waarop ze zo rond 1427 eerst een nieuw schip lieten optrekken. Daarop aansluitend bouwden ze een kerktoren (de huidige linkse) en ze eindigden in 1438 met de bouw van een schitterend kerkportaal.
In 1470 en 1490 werd de kerk echter getroffen door twee aardbevingen. Bij één van die aardbevingen verloor de (noordelijke) kerktoren zijn torenspits. In de XVIe eeuw werd de kerk uitgebreid met een kapel gewijd aan Saint-Jacques. De leerlooiersgilde schonk in 1538 zelfs een glasraam.
Vervolgens kreeg de kerk in 1584 er een lataarnkoepel bij. Maar die werd in 1646 tijdens een storm vernield. In 1657 werd echter een nieuwe identieke lantaarnkoepel gebouwd. Gelukkig overleefden zowel de klokkentoren als de kerk ongeschonden de Franse Revolutie.

De kerk werd in het verleden al meer dan eens gerestaureerd. Dat gebeurde eigenlijk tijdens twee grote campagnes, een eerste van 1823 tot 1856, gevolgd door een tweede, van 1862 tot 1881. Bij elk van deze restauraties vonden er zowel buiten als binnen grote verbouwingswerken plaats. Om u maar een idee te geven, men bouwde niet alleen nieuwe kapellen, maar ook drie absissen en een nieuw portaal.


Riom - Eglise Notre-Dame du Marthuret


Architectuur

Hoewel de twee torens van de kerk op het eerste gezicht uit dezelfde periode lijken te stammen, werd de rechtste pas in de XIXe eeuw gebouwd. Daarbij heeft men grotendeels de plannen van de XV-eeuwse linkertoren overgenomen.

In diezelfde periode heeft ook het interieur heel wat van zijn homogeniteit verloren.

Gewoonweg prachtig is de "Vierge à l'Oiseau", die in de kapel van Saint-Jacques opgesteld staat. Dit 1,58m grote kalkstenen beeld gaat terug tot het einde van de XIVe - begin van de XVe eeuw. Gelukkig werd het beeld tijdens de Franse Revolutie door de Gilde van de Beenhouwers verborgen gehouden. In de XIXe eeuw werd het beeld met grijze verf overschilderd en in het neogotische portaal geplaatst, om dan vanaf 1932 een vaste stek te krijgen in de kapel Saint-Jacques. Bij de restauratie in 1991 kreeg het beeld zijn oorspronkelijke polychromie terug. In deze kapel zie je ook een glasraam, waarop de Maagd geflankeerd wordt door Saint Jacques en Saint Jean l'Evangéliste. Het werd in 1538 door de Gilde van de Leerlooiers aan de kerk geschonken. Het is nu één van de pareltjes uit het rijke patrimonium van Riom.

Een ander prachtig beeld is dat van de "Notre Dame du Mathuret". Het is het 80 cm hoog, polychroom houten beeld uit de XIIIe of XIVe eeuw. Het stelt O.L.Vrouw voor als een Zwarte Maagd, zittend op een troon met het kindje Jezus op haar knieën.

Alle glasramen in het koor dateren uit de tweede helft van de XIXe eeuw.
  • Openingsuren

Alle dagen open van 09h00 tot 18h00
In de winter gesloten om 17h00


  • Adres

Rue du Commerce
63200 Riom


U kan hier de informatiebrochure over de Eglise Notre-Dame du Marthuret downloaden.

2. Basilique Saint-Amable

Riom - Basilique Saint-Amable

Uit de "Vita Amabilis" - het levensverhaal van Saint-Amable zoals dit door Grégoire de Tours werd opgetekend - weet men dat Saint-Amable in 397 in de buurt van Chauvence werd geboren. Als kind was hij één van de koorzangertjes verbonden aan de kathedraal van Clermont-Ferrand. Al snel bleek dat hij zich geroepen voelde tot het priesterschap. Eens priester gewijd, leidde hij de diensten in de 'église Saint Gervais et Saint Protais', hier in Riom. Hij was ook de drijvende kracht achter de realisatie van heel wat religieuze gebouwen, zoals de doopkapel gewijd aan Saint-Jean en de kerk van Saint-Bénigne (de huidige "Basilique Saint-Amable").

Hij schuimde heel Frankrijk en Italië af, op zoek naar relieken. Bij zijn terugkeer in Riom werd hij door Sidoine Apolinnaire aangesteld tot voorzanger in de kathedraal van Clermont. Hij stierf in 475. Zijn lichaam werd toen eerst bijgezet in de kathedraal van Clermont.

Na zijn dood werden heel wat wonderen aan hem toegeschreven. Men riep hem vooral aan ter bescherming tegen vuur en slangen. In 640 stond de aartsdeken van Clermont - ene Saint-Gal - toe dat zijn stoffelijk overschot naar Riom zou worden overgebracht. Daar werd het bijgezet in de crypte onder het koor van de "église Saint-Benigne", die bij die gelegenheid omgedoopt werd in "église Saint-Amable".

Heel wat pelgrims kwamen van dan af ook naar hier afgezakt om er de relieken van Saint-Amable te vereren. Hoewel er geen enkel document bestaat over de periode van de VIIIe tot de XIe eeuw, mag men toch wel aannemen dat dit door de vele giften uiteindelijk een lucratieve zaak werd. Vanaf 1077 werden de kerkdiensten dan ook toevertrouwd aan een college van Augustijnenmonniken, geleid door Pierre de Chavanon uit Clermont. Het was via hem dat de bisschoppen van Clermont de evoluties op de voet konden blijven volgen.

Tussen 1125 en 1160 werd het kerkje volledig in Romaanse stijl heropgebouwd. Nu nog vind je in de huidige basiliek de zeven traveeën van het schip, de zijbeuken en een deel van het transept van dit gebouw terug.

In de XIIIe eeuw - meer bepaald tussen 1230 en 1250 - werd dit kerkje uitgebreid met een koor en kapellen in een nieuwe stijl - de gotiek. Dat was toen een primeur voor de Auvergne.

Wellicht is het Jean de Berry (1340-1416) - de Hertog van Auvergne - geweest, die de noordelijke kapellen heeft laten bouwen, om op die manier zijn naam voor de eeuwigheid te bewaren. Ze werden immers op het einde van de XIVe eeuw gebouwd, in dezelfde rijkelijke stijl als diegene, die je aantreft in de 'Sainte-Chapelle'.

Op het einde van de XVe eeuw (1470 en 1490) werd ook deze kerk zwaar beschadigd door de aardbevingen, die de stad troffen. De klokkentoren met zijn gotische spits stortte volledig in. In de daaropvolgende eeuw werden alle gewone monniken vervangen door een kapittel van seculiere kanunniken, die vanaf 1548 het volledige beheer overnamen. Onder hun bestuur werden sommige delen van het gebouw grondig gerestaureerd. Uiteindelijk zou Simon Saladin in 1743 de klokkentoren mogen herstellen en zou François-Charles Dijon hetzelfde doen met de oostelijke gevel.

In diezelfde periode werd het gebouw aan de zuidzijde uitgebreid met drie kapellen opgetrokken in de toen gangbare barokke stijl.

Het gebouw werd tijdens de Franse Revolutie zwaar beschadigd. In die periode werd ook het kapittel ontbonden.

In de XIXe eeuw werd deze kerk gerestaureerd en bracht men in 1883 de muurschilderingen aan, die je nu nog in het koor ziet.

Pas in 1912 werd deze kerk door paus Pius X tot basiliek verheven.

Het huidige gebouw is 65 m lang en 16 m hoog. Daarmee is deze "Basilique Saint-Amable" - na de kathedraal van Clermont-Ferrand - het tweede belangijkste kerkgebouw in de Puy-de-Dôme. Het gebouw is het resultaat van een mix aan bouwstijlen. Qua interieur zijn vooral de koorstoelen (XVIIe eeuw) en de preekstoel (1766) de moeite waard.

Tot slot moet je nog weten dat er hier jaarlijks - op 11 juni - een processie uitgaat ter ere van Saint-Amable.

 

U kan hier een informatiebrochure voor kinderen van de Basilique Saint-Amable downloaden.


U kan hier de informatiebrochure over de Basilique Saint-Amable downloaden.  • Openingsuren
Alle dagen open van 09h00 tot 19h00
In de winter sluiting om 17h00.


  • Adres
Rue Saint Amable, Place de la fédération
63200 Riom


3. Sainte Chapelle

Je betreedt deze kapel langs de eerste verdieping van de 'cour d'appel' van het 'Palais de justice'.

Riom - Sainte-Chapelle

De 'Sainte-Chapelle' werd tussen 1395 en 1403 gebouwd in opdracht van Jean de Berry door Gui de Dammartin en Pierre Juglar - beide bouwmeesters - op de plek waar zich ooit het oratorium bevond van het XIIIe eeuwse kasteel dat werd gebouwd door Alphonse de Poitiers . De Sainte Chapelle is vandaag het enige zichtbare overblijfsel van het hertogelijk paleis dat werd gebouwd tussen 1370 en 1403.

Toen Hertog Jean de Berry in 1416 stierf, erfde zijn oudste dochter Marie de Berry het Graafschap van de Auvergne en dus ook Riom en het Hertogelijke Paleis. Doordat ze met Jean I de Bourbon getrouwd was, kwam alles dus in handen van de Bourbons. Het was hun zoon, Charles I de Bourbon, die tussen 1450 en 1456 de glasramen heeft laten aanbrengen.

In de XVIIe en de XVIIIe eeuw heeft men deze glasramen serieus verwaarloosd. In 1850 waren ze dan ook dringend aan restauratie toe. Het jaar daarop heeft men het interieur onder handen genomen.

Deze kapel in 'pierre de Volvic' is 72 m lang. Het leistenen dak helt sterk af en wordt over zijn totale lengte door een stenen balustrade van de muren gescheiden.

Bij het bekijken van deze kapel zie je heel grote gelijkenissen met de Sainte-Chapelle in Parijs of met die van het kasteel van Aigueperse. Toch is dit het enige van deze drie gebouwen dat in opdracht van Jean de Berry destijds werd gebouwd.


U kan hier de informatiebrochure van de Sainte-Chapelle downloaden.
U kan hier een informatiebrochure voor kinderen van de Sainte-Chapelle downloaden.


  • Openingsuren:

In juli en augustus, van dinsdag tot vrijdag van 10h00 tot 12h00 en van 15h00 tot 17h00.
In juni en september, van woensdag tot vrijdag van 15h30 tot 17h00


  • Inkomprijs: 
0,50 €/Pers
Gratis voor -18 jarigen