Gergovie - La Roche Blanche

Gergovie - La Roche Blanche

Algemene informatie:

Gergovie en La Roche Blanche zijn twee aparte dorpen die bouwkundig een geheel vormen. Ze liggen zo'n 12 km ten zuiden van Clermont-Ferrand. Gergovie is een vrij recente naam voor het dorp dat voorheen gekend stond als Merdogne.

Merdogne werd op 11 januari 1863 bij keizerlijk decreet omgedoopt tot Gergovie als eerbewijs aan 'de Gallische overwinning op de Romeinen'. Dit gebeurde bij het bezoek van keizer Napoleon III in juli 1862 aan de archeologische opgravingen nabij het dorp.

In 1204 was er in Merdogne een priorij. Later verbleef er hier een aartspriester - een soort van deken - die verantwoordelijk was over 15 parochies.

De naam van het dorp La Roche Blanche verwijst naar de rots (witte kalksteen) die uittorent boven het oude stadscentrum. In de Middeleeuwen was de stad omringd met een dubbele omwalling.

U kan hier het plan van de gemeente downloaden.Te bezoeken plaatsen weergeven op een grotere kaart


Bezienswaardigheden:

Gergovie - La Roche Blanche - Fontaine Napoleon III

1. Fontaine Napoleon III

Als aandenken aan het bezoek van keizer Napoleon III in 1862 werd er op de 'place du bourg' een fontein gebouwd die bestond uit een pilaar in 'pierre de Volvic' bekroond met de keizerlijke adelaar.

De keizerlijke adelaar werd echter na het einde van de Derde Republiek vervangen door een Mariannebeeld. Op de pilaar staat de inscriptie: "A Napoléon III, 25 Xbre 1863".  • Adres
Place de l'église
La Roche Blanche

Gergovie - La Roche Blanche - Habitat troglodytique

2. L'habitat troglodytique de la Roche Blanche

In de kalkstenen klif die uittorent boven het dorp La Roche Blanche zijn een hele reeks grotten uitgehouwen. We weten dat deze grotten reeds in de Middeleeuwen bestonden, maar er is geen archeologisch bewijs om ze nog vroeger te dateren.

In de XVIIe eeuw werden deze grotten bewoond door minderbegoeden . Er deden zich hier toen al regelmatig grondverschuivingen voor. Omdat dit risico door de eeuwen heen niet afnam, verlieten de bewoners in de XIXe eeuw geleidelijk aan deze locatie. Nu zie je in de klif nog steeds gapende gaten - de deuren en ramen van de woningen die hier ooit tegen en in de rotswand zijn ontstaan.

Deze site bezoeken is gevaarlijk omwille van mogelijk instortingsgevaar maar toch blijft ze nog steeds fotografen en schilders aantrekken.

Indien je zonder gevaar dergelijke rotswoningen wil bezoeken, doe je er goed aan naar Monton te rijden, enkele kilometers verderop. De rotswoningen daar zijn bovendien in veel betere staat.
3. Donjon du château de la Roche-Blanche

Bij de aanleg van een plein tussen de kerk en het gemeentehuis, stootte men op de fundamenten van de donjon van het voormalige 'château de la Roche Blanche'. Deze had een diameter van 10 m en de muren waren 2,7 m dik.  • Adres
Rue de l'Ancienne Post
La Roche Blanche

4. Tour Julia

Deze XVIe eeuwse verdedigingstoren domineert het dorp La Roche Blanche. Hij is gebouwd in witte kalksteen.5. Eglise Saint Jean-Baptiste

Gergovie - La Roche Blanche - Eglise Saint Jean-Baptiste

Deze kerk, gewijd aan Saint Jean-Baptiste, gaat terug tot de XIe eeuw. Dit kerkje was toen de kapel van het kasteel van de heren van Merdogne. Je vindt er dan ook nog tal van Romaanse bouwelementen in terug: de vier figuratieve kapitelen (arenden, personen, bladeren en vruchten) in het koor, de duidelijke sporen van de deur "coté midi" vandaag dicht gemetseld, kraagstenen en een zonnewijzer.

In de XVIe eeuw werd er een verdieping bijgebouwd. Daardoor konden de bewoners in deze woelige tijden, bij dreigend gevaar hier een veilig onderkomen vinden. De ingang tot het kerkje, die naar de oostelijke gevel werd verplaatst, kon men vanuit een mezenkouw verdedigen.

In de XVIIIe eeuw werden de verdiepingen omgebouwd tot pastorij. Daarvoor werden er dan ook ramen in de muren aangebracht. In deze voormalige pastorij is nu het archeologisch depot van de 'Direction Régionale des Affaires Culturelles' ondergebracht.
6. Speelpleintjes

Er bevinden zich twee speelpleintjes op het grondgebied van Gergovie - La Roche Blanche.


  • Een grote speeltuin in het parc Léon Petit,
Rue de la Mairie 
La Roche Blanche
  • Een zeer kleine speeltuin in de buurt van de kerk van Gergovie.