Autry-Issards

Autry-Issards

Algemene informatie:

Boven Autry-Issards verrijst de hoge, achthoekige stenen torenspits van een prachtig XIIe- eeuws Romaans kerkje, een typisch voorbeeld van de religieuze architectuur in de Bourbonnais. De torens van het middeleeuwse ‘château du Plessis’ en ‘château d'Issards’ kijken dan weer neer op de omringende bossen en weilanden. Door de gemeente stromen de riviertjes ‘l'Ours’ en ‘la Rose’.


Kaart:Te bezoeken plaatsen weergeven op een grotere kaartBezienswaardigheden:

1. Eglise de la Sainte-Trinité

Deze kerk maakte deel uit van de priorij-pastorie, waar Benedictijner monniken de dienst uitmaakten. Ze waren naar hier gezonden vanuit de priorij van Montet-aux-Moines, in het vroegere bisdom Bourges.

De kerk bestond van in het begin uit één enkele beuk van drie traveeën. De zijmuren - die teruggaan tot de XIe eeuw - zijn aan de binnenkant uitgevoerd met dubbele blinde bogen, die rusten op kleine pilaartjes en worden aan de buitenzijde geschoord met steunberen. De pijlers in het koor hebben kapitelen, waarop allerlei taferelen afgebeeld staan.

In de XIIe eeuw werd de kerk volledig – zowel binnen als buiten - opgewaardeerd. Binnenin gebeurde dit door het aanbrengen van een spitstongewelf en door het plaatsen van gecanneleerde zuilen met Korintische kapitelen, daarbij werden de al aanwezige verhalende kapitelen verhuisd naar de zuidelijke apsis.

Aan de buitenkant bracht men in de voorgevel een rijkelijk versierd portaal aan met timpaan. Van dit portaal kan men gerust zeggen dat het een schoolvoorbeeld is van de Romaanse stijl, die zich in Bourgondië ontwikkeld heeft. Het timpaan toont ons een zegenende Christus, in een mandorla, vastgehouden door de aartsengelen Michaël en Raphaël. Het werd door de maker gesigneerd met “Natalis me fe".

Daarbij kwam dan nog de stenen klokkentoren, die in de XIIIe eeuw nog eens verbouwd zou worden.

In de XIVe eeuw plaatste men een torenspits boven op deze toren. Daardoor werd deze kerktoren een van de hoogste in dit departement.

Autry-Issards - Eglise de la Sainte-Trinité


Het chevet telde drie straalkapellen. Aan de noordzijde is dat de Saint-Joseph-kapel (1869), in het midden de O.L.Vrouw-kapel en in het zuiden deze van Saint-Jean.

In 1617 liet de pastoor van de parochie, Jean Roux, aan de Saint-Jean-kapel een rechthoekige kapel aanbouwen. Dat zie je aan ’16 maart 1617’ als inscriptie in deze kapel. Deze wordt nu gebruikt als sacristie.

In 1687 liet Jacques II de Dreuille de middelste kapel - de O.L.Vrouw-kapel - restaureren. Tijdens deze restauratiewerken werden er ook ramen gestoken.

Om het gebouw te kunnen verstevigen werd in 1868 de Saint-Joseph-kapel afgebroken en vervolgens opnieuw opgebouwd. Meteen werd ook het koorgewelf onder handen genomen.

In 1888 werd het gewelf van het schip vervangen. Jammer genoeg zijn daarbij de XIII- en XIV-eeuwse muurschilderingen verloren gegaan. Datzelfde kan gezegd worden van de veelkleurigheid van het portaal.

Wat deze kerk zeker een bezoek waard maakt, zijn haar Romaans spitstongewelf, de mooie gesculpteerde kapitelen en - last but not least - “De kruisafneming”, een prachtige Vlaamse Primitief uit het einde van de XVe eeuw.


 

2. Château du Plessis

Autry-Issards - Château du Plessis

Het ‘Château de Plesis’ behoorde oorspronkelijk toe aan het adellijke geslacht van ‘de Laye’. Zij waren de landheren van Issards. Via een huwelijk ging het samen met een nabijgelegen leen over op de familie Murat. In de tweede helft van de XVe eeuw namen hun afstammelingen de naam van het leen – ‘ du Plessis’ - aan.

In 1497 stemde hertog Pierre II van Bourbon ermee in dat Jean Nicolas du Plessis zijn kasteel zou uitbouwen. De werken startten in juni van dat jaar. Men legde grachten aan, bouwde een valbrug, kantelen, wachttorens en uitkijktorentjes, machicoulis en artilleriestellingen, kortom alles wat nodig was om het kasteel te kunnen verdedigen. Om zijn status te poneren, mocht hij ook een duiventoren laten bouwen.

Rond 1520 werd Jacques Tavard, afkomstig uit Forez, de nieuwe eigenaar. Hij was een vertrouweling van de hertog en bouwde zo een zeer mooie carrière uit. Van 'lieutenant général du baillage de Forez' met standplaats Montbrison, klom hij op tot 'maître des requètes en l'hôtel' aan het hof van de Hertog van Bourbon en tot luitenant van de “châtellenie de Chantelle”.

In 1553 of in 1554 kocht Geoffroy Aubery, burgemeester van Moulins, het ‘kasteel aan. Jean d'Aubery, lijfarts van de koning, erfde het. Na zijn dood beschreef een andere d’Aubery, jezuïet-dichter, hoe schitterend deze locatie wel was.

“In het kasteel – met zijn decoratie waarop Geoffroy Aubery terecht fier was – zie je muurschilderingen en wandtapijten die gebeurtenissen uit het leven van Godfried van Bouillon laten zien. Hij wordt hier voorgesteld als een mythisch leidsman tussen de dolfijnen die het familiewapen van de Aubery vormen. Zowel Godfried van Bouillion als Geoffroy Aubery worden hier getoond, als ze volop deelnemen aan de strijd (de inname van Jeruzalem door de Kruisvaarders voor de ene, campagnes in Italië onder François I voor de andere). In de benedenzaal van de ‘tour carrée’ zie je het gesculpteerde blazoen van de Aubery-s. De kapel is versierd met fresco’s en is heel rijkelijk bemeubeld. In de tuin onderhouden Antoine en Jean Aubery, de huidige landheren en neven van deze dichter, met de grootste zorg het labyrint, de waterfonteinen, de bosjes, de bloemperkjes, het gazon, de terrassen, de dreven, de irrigatiekanalen waarop ook de visvijver, de drenkplaats voor de dieren en de lavoir aangesloten zijn, de wijngaarden, de kanalen, de lanen.”

Toen de drie broers Aubery – die de eigendommen onder elkaar moesten verdelen – voortdurend in onderlinge processen verwikkeld waren, ging het snel bergaf met het kasteel. Tussen 1726 en 1729 waren het labyrint en de tuinen niets anders meer dan een grote wildernis. In 1772 stortten de keuken en de bijgebouwen in.

Ten tijde van de Franse Revolutie was het kasteel de eigendom van François Lomet, Seigneur du Lys te Bressolles en afgevaardigde in de ‘Assemblée constituante’. Hij moest echter zware "contributions volontaires" betalen, werd bovendien aangeklaagd voor gemis aan burgerzin en werd ten slotte in 1793 gearresteerd. Het kasteel werd onder sekwestratie geplaatst. François Lomet ontsnapte aan de guillotine en kwam vrij na de dood van Robespierre.

Zijn familie zou het goed blijven bezitten tot aan het einde van de eeuw.

In 1890 werd het goed het bezit van dokter Petit. De huidige bewoners zijn afstammelingen van hem.


  • Adres
Château du Plessis
03210 Autry Issards

3. Château d'Issards

Dit kasteel bestaat uit een gedeelte dat teruggaat tot de XVe eeuw (de toren en de eretrap) en een recenter deel, dat tussen 1862 en 1870 door architect Jean Moreau gebouwd werd in opdracht van Graaf Louis Gabriel Carré d'Aligny  • Adres
Chateau d'Issards
03210 Autry-Issards

Latitude : 46.52986
Longitude : 3.14144

Autry-Issards - Prieuré

4. Ancien prieuré de Saint-Maurice 

Oorspronkelijk behoorde de Saint-Maurice-kerk in de “villa” Issarts niet toe aan een abdij of priorij. Pas rond het jaar 1000 werd ze overgedragen aan de abdij van Cluny. Heel waarschijnlijk werd ze daarna ook verbouwd.

Het XI-eeuwse kerkje bestond uit een middenbeuk van drie traveeën, geflankeerd door twee zijbeuken. Het transept stak niet buiten de zijgevels en het chevet bestond uit een centrale apsis geflankeerd door twee absidiolen. In de westelijke gevel had je toen een rondbogig portaal ingesloten tussen schoormuren. Aan de noordzijde bevond zich wellicht de kloostergang.

In de XIIe eeuw kreeg de kerk een gotisch gewelf met boven de viering een koepel met pendentieven, als onderbouw voor de klokkentoren. In de puntgevel van de zuidelijke dwarsbeuk werden twee grote ramen aangebracht. Deze werden geflankeerd door pijlertjes met versierde kapitelen. Uit diezelfde periode stamt ook de opeenvolging van grote rondbogen in de zijmuren, met daar boven de hoge ramen.

Nog voor het einde van de XIIIe eeuw stortte een groot deel van de kerk in en kon men ze niet langer meer gebruiken voor het houden van diensten. Men heeft ze toen omgebouwd tot een woonverblijf met aanpalende kapel. Daarbij metselde men de zegeboog nagenoeg volledig dicht, op een raam na.

Ofschoon het gebouw tussen het einde van de XVe en het begin van de XVIIIe eeuw bewoond werd door een landheer uit de lokale adel en dus niet door een geestelijke bleef men het toch beschouwen als een priorij, waarvan de opbrengsten ten goede kwam aan de broeders van Souvigny.

In de omgebouwde kerk zie je nog een schoorsteenmantel uit 1500 - toen het gebouw bewoond werd door Pierre de la Trolière - en het blazoen van Antoine Aubery du Goutet (ca. 1681) boven een deur in de zuidelijke gevel.
In het begin van de XVIIIe eeuw had men het nog steeds over de priorij, hoewel het eigenlijk niets anders was dan een hoeve. De vervallen kapel werd toen als bergruimte gebruikt.  • Openingsuren
22 Jun, 20 Jul, 17 Aug, 14 Sep
Startuur: 14h30


  • Inkomprijs
Gratis
Voorafgaande inschrijving noodzakelijk bij het office de tourisme de Bourbon-l'Archambault


  • Adres
D104
03210 Autry-Issards - France

Latitude : 46.5432898
Longitude : 3.14672437