Nasza szkoła prowadzi oddziały przeznaczone dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, z autyzmem oraz autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.

Klasy liczą do 6 uczniów.

Dla każdego ucznia opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział w konkursach, wycieczkach, wyjściach do kina, teatru czy muzeum.

Ze względu na specyfikę zaburzeń ze spektrum autyzmu, w pracy z dziećmi wykorzystywane są elementy stosowanej analizy zachowania.

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych jest kształtowanie u naszych uczniów jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną ich niezależność i umożliwią im efektywne funkcjonowanie w środowisku.

 Zespół nauczycieli pracujących w naszej placówce nieustannie doskonali swoje umiejętności terapeutyczne oraz podnosi swoją wiedzę.

Uczniowie naszej szkoły objęci są wszechstronną opieką specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, rewalidatora oraz specjalisty gimnastyki korekcyjnej. Mają możliwość korzystania z obiadów w szkole oraz ze świetlicy szkolnej.