Odkazy na zajímavé stránky

Video - údržba vozidla 1. část
http://www.youtube.com/watch?v=lqNmUhflBRI

Video - údržba vozidla 2. část
Comments