B                                                       10.000,- Kč
BE                                                       6.000,- Kč
kondiční jízda (60 minut)                    400,- Kč
=================================================
Opakované zkoušky pro žáky, kteří absolvovali kurs v této autoškole.
------------------------------------------------------------------------------------------
Zkouška z předpisů o provozu 
na pozemních komunikacích             0,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------
Zkouška z praktické jízdy                      0,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------
jízda nad rámec
základního výcviku                           300,- Kč za 60 minut
------------------------------------------------------------------------------------------
V zájmu této autoškoly je zvládnout Váš výcvik za základní cenu.
=================================================
Platit můžete  převodem na účet
 670100 - 2210233688/6210, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo.