Šrila Prabhupada apie dvasinę ekonomiką

  


Prabhupados pasisakymai ir laiškai apie kaimo bendruomenę 

Pokalbis su Š. Prabhupada (1974 balandžio 20d., Haiderabadas)

Pokalbis su Š. Prabhupada (1975 Pietų Afrika, Durbanas)

Gurukula ir Varnašrama koledžas

Krišnos kareiviai

III-asis pasaulinis karas

Pokalbis su meru

Varnašrama


Naujasis Orleanas   1975 08 01  

Pasivaikščiojimas Naujajame Talavane

Pokalbis su atsidavusiais


Šrimad - Bhagavatam

Šrimad-Bhagavatam 1.8.40

Šrimad-Bhagavatam 1.10.4-5

Šrimad-Bhagavatam 1.17.39-40

Šrimad-Bhagavatam 3.6.32

Šrimad-Bhagavatam 4.18.6-14 


   

   “Kaimo bendruomenių sukūrimas – labai svarbi mūsų judėjimo dalis. Mes turime tapti nepriklausomais, tai yra patys užsiauginti duoną ir apsirūpinti pienu. Tuomet apie nepriteklių nebus ir kalbos. Kaimo bendruomenes reikia vystyti pagal idealios visuomenės (varnašrama-dharmos), kuri pagrįsta natūralios produkcijos gamyba, o ne pramone, pavyzdį.”     1974.12.18-os dienos laiškas.

 

   Grūdinės kultūros bei daržovės - tikrasis maistas.  Žmogui skirta  valgyti įvairius grūdus,  daržoves,  vaisius  ir t. t., o gyvūnai ėda grūdų atliekas bei daržoves, žolę, augalus ir t. t. Žmonės, įpratę valgyti mėsa, taip pat priklauso nuo augalijos, nes be jos neįmanoma auginti gyvulių maistui. Tad, visų pirma mes priklausome nuo laukų produkcijos, bet ne nuo stambių fabrikų. Derlių augina lietus, o jį siunčia Indra (Perkūnas), Saulės, Mėnulio bei kiti pusdieviai. Visi jie -  Viešpaties tarnai.  Viešpatį galima patenkinti aukomis, o jų neatliekantis žmogus patirs nepriteklių - toksai gamtos dėsnis. Todėl yajna (auka), o ypač sankirtana-yajna (kolektyvinis Šv. Vardo giedojimas), kuri skirta mūsų laikams, turi būti atliekama bent jau tam, kad nestigtų maisto. (B.g. 3.14)

   

   Viešpaties valia pasaulyje visko yra pakankamai. Ir išmintingai panaudojant šias dovanas, galima gyventi taip, kad nebūtų jokių konfliktų tarp žmonių, tarp žmogaus ir gamtos ir tarp žmogaus ir gyvulių. Viską valdo Viešpats ir jeigu Jis patenkintas, tai ir visa gamta bus patenkinta. Vandeningos upės tręš žemę, vandenynai teiks apsčiai mineralų, perlų ir brangakmenių, miškai dosniai aprūpins mediena, vaistais ir šaknimis. Metų laikų kaita apdovanos gausiu gėlių ir vaisių derliumi. Nenatūralus gyvenimo būdas, priklausant nuo fabrikų ir staklių produkcijos, gali atnešti taip vadinamąją laimę tiktai nedaugeliui, milijonų sąskaita. Kadangi žmogaus energija eikvojama pramoninei gamybai, natūralių produktų gamyba mažėja ir dėl to žmonės kenčia. Neturėdami tinkamo išsilavinimo, paprasti žmonės, seka pasiturinčių klasių pavyzdžiu, tai yra, eksploatuoja gamtos resursus. Tai gimdo aršią konkurenciją tarp pavienių žmonių ir tarp valstybių. Ir nėra specialiai parengto Viešpaties atstovo, kuris galėtų įvesti tvarką. Tam, kad apvalyti žmoniją ir atsikratyti visų atgyvenų, mes turime išanalizuoti šiuolaikinės civilizacijos ydas, lygindami ją su šiame posme pateikiamu aprašymu ir pasekti Maharajos Yudhisthiros pėdomis. (Bhag.1.10.5)


"Taip, jeigu mūsų šeimos žmonės negali platinti knygų, tai leiskit jiems gyventi kaimo bendruomenėje. Jie galėtų austi, pinti ir panašiai. Bet jie turi kažką daryti, nesėdėti, nes neužimtos smegenys - velnio dirbtuvė.” – Laiškas Nityanandai, 1977 04 12

 

"Gerai, kad nupirkai mašinų ir naudoji ūkyje, bet jeigu įmanoma apseik be jų, taip geriau. ...Įkurti kaimo bendruomenę, kaip jūs darote, reikia daug padirbėti, bet jeigu dirbsite nuoširdžiai, tai Krišna viską duos, visas sąlygas ir žmones." - Laiškas Bahudakai

 

"Pagrindinė idėja ta, kad mes esame ISKCON`as, bendruomenė nepriklausoma nuo kitų. Mūsų misija apsaugoti atsidavusius nuo nereikalingo sunkaus darbo, sutaupyti laiką tobulėjimui Krišnos sąmonėje."

 

"Kad ir kur turėtume žemės, mes taip pat turim pastatyti šventyklą."


"Moderni švietimo sistema tik laiko gaišinimas, hipių gamyba. Gėda!"

 

"...natūralios sąlygos. Džiunglės- jūs iškertate medžius, pasistatote namus ir turite kuro. O žemė – ariate ją ir auginate. Visa tai yra natūralu."

 

"Indijoj  ir dabar jie kitokio kuro nežino, tik malkas. Kam be reikalo kirsti medžius popieriui?"

 

"Todėl, kad jie nori gyventi mieste. Tai dėl to... Jeigu jie augintų čia ,tai jie negalėtų važiuoti į miestą dažnai."

 

"Hm. Taigi jau dabar kai kurios mašinos nenaudojamos. Tiek daug išleidot ir jos rūdija. Taip negerai. Tai ir yra mašinų trūkumas. Jeigu negali panaudoti, tai tarsi negyvos būtų. ...Naudokit jas arba kol dar nesugedę parduokit. Nelaikykit šitaip. Jeigu nenaudojat parduokit už bet kokią kainą. Kitaip jos be naudos."

 

"Taip. Gyvuliai, buliai, turėtų padėti žmogui, o ne tos... mašinos. Tada jie panaudojami teisingai. O kiti, jie nesugeba panaudoti gyvulių."

 

Bendruomenė reiškia dirbti bendram labui.

 

Taigi, laikykit karves, daug, kiek tiktai įmanoma.

 

Tokiu būdu kiekvienas turi būti užimtas. Tada bus idealu. 

 

Mes ne prieš mašinas. Galit jas naudoti. Bet neturėtumėte leisti, kad žmonės nieko neveiktų, o už juos dirbtų mašinos. Naudokit mašinas, bet yra rizika, kad kiti neturės ką veikti. Tai svarbu. Pirmas dalykas visi turi būti įdarbinti. Jeigu yra daug vyrų, kam reikalingos mašinos? Dauguma niekšų to nežino. Jie įsigyja mašinas ir daugybė žmonių lieka be darbo. Jiems mokamos bedarbio pašalpos. Jie nežino, kaip organizuoti visuomenę. Todėl atsirado hipiai. Nusikalstamumas.

 

Varnašrama reiškia visi užimti.


Taigi, vaišjai nereikia jokio diplomo. Niekam jo nereikia, tai dirbtina.


Kšatrijai surenka mokesčius. Kšatrijam priklauso žemė. Jis padalina žemę. Aš turiu tarkim 1000 hektarų žemės. Taigi, aš padalinu vaišjams: 100 vienam, 100 kitam. Susitarimas toks: “Aš duodu tau šitas žemes. Tu augink grūdus ir naudok kaip nori, bet man atiduosi 25% pelno”.


Ir ne taip, kad kiekvienas turi turėt didelį namą. Kam? Kokia nauda? Gyvenkit kaime paprastai, užsiauginkit maistą. Tai ir viskas. Valgykit. Kam ta elektra ir trijų aukštų namai ir...? Ir tada kai nieko nepasigaminat, valgykit žuvį.


 "...Geriau išvykt iš miesto. Padarykit Vrindavaną. Mieste neįmanoma gyventi. Jei negyveni mieste tai tau nereikia benzino, automobilio. Beverčiai dalykai. Kiti gali kritikuoti: ”Jūs į fermą nuvažiuojat mašina”. Taigi, kuriam laikui. Kita vertus vežimas - kokia problema? Tarkim tu atvyksti per vieną valandą, o galėtum užtrukti visą dieną. Bet jeigu tu patenkintas ir visko turi ko reikia, kam tau iš viso kur nors važiuoti? Galbūt vietinės reikšmės judėjimas iš vieno kaimo į kitą. Turėtų užtekti vežimo, kam mašina? Važinėjimas ir parkavimo problemos. Ne tik parkavimo, tiek daug problemų. Jeigu yra tarkim 3000 dalių mašinoj, jums reikia pagaminti jas dideliame fabrike.

Satsvarūpa: Draudimas.

Prabhupada: Drau... Tiek daug visko! Mes neatsižadam, bet tik pabrėžiam, kad taip švaistomas brangus laikas. Gal kas pasakytų, kad toks gyvenimas primityvus, bet už tai ramus. Mes tenorim ramybės ir sutaupyt laiką sąmoningėjimui. O tai visai neprimityvu. Tai išsilavinusių žmonių gyvenimas."