Naujoji Pasaulio Tvarka

 ir jos sukelta

 Ekonominė krizė


 

Vilius Bražėnas

 - konspirologas, publicistas, paskaitininkas, visuomenininkas

Vedos įspėja - 

centrinių bankų pinigai 

pavojingi...


"Taip pat egzistuoja ateiviai su negatyvia prigimtimi. Kartais juos vadina demonais. Jie eina prieš Dievišką tvarką ir daro negetyvų poveikį Žemėje priimamiems sprendimams. Yra žmonių, kurie laisva valia užmezga kontaktą su šiomis būtybėmis ir sąmoningai tampa tironais. Jie stengiasi kontroliuoti protus, kad įgytų valdžią ir žmones paverstų vergais. Jie skatina apgaulę, priešiškumą ir satanistinius kultus. Šitie tironai turi savo agentus viso pasaulio vyriausybėse, jie galingesni ir už slaptąsias draugijas, ir įsiskverbia į jas, kad galėtų treniruotis kaip kontroliuoti protus ir manipuliuoti žmonėmis. 

Mūsų planetą kontroliuoja slaptosios draugijos, tokios kaip "Illuminati" ir "Kaukolė ir kaulai". "Kaukolė ir kaulai" - viena iš įtakingiausių organizacijų pasaulyje, kurios nariai tam, kad įgyti valdžią, atlieka žmonių aukojimus. "Illuminati" draugijos nariai turi išsamias žinias apie pusdievius ir būtybes iš kitų planetų. Meditacijos ir kitokių metafizinių technikų dėka jie užmezga kontaktą su negatyviomis būtybėmis, kurios aprūpina juos įvairiausiais metafiziniais ginklais, skirtais žmonėms valdyti, kad būtų pasiektas visiškas viešpatavimas. Šios draugijos, visam pasauliui matant, savo planus įgyvendina per tokias valstybines organizacijas kaip Federalinė Rezervų Sistema, Trišalė komisija, Tarptautinis Valiutos Fondas it t.t." - rašoma Džono Feivorso knygoje "Dvasinis karys - 1".

Lietuvos banko tikslas

Lietuvos bankas yra Lietuvos Respublikos centrinis bankas, kurio pagrindinis tikslas – palaikyti kainų stabilumą (kas niekaip nepavyksta). Siekdamas šio tikslo Lietuvos bankas yra NEPRIKLAUSOMAS nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų valstybės įstaigų.

Šaltinis: http://www.lb.lt/lt/apie/index.html


Papildomi puslapiai (1): Vilius Bražėnas
Comments