"Gamta nepripažysta pokštų, ji visada teisinga, visada rimta, visada griežta, ji visada teisi.

Apsirinka ir klysta tiktai žmogus."

Johanas Volfgangas Goethe