Sveika istorija

Simonas Daukantas

 
 
 ISTORIJA ŽEMAITIŠKA
 

Teodoras Narbutas

LIETUVIŲ TAUTOS ISTORIJA (9 tomai)
 

Česlovas Gedgaudas

 


Chas. L. Thourot Pichel

ŽEMAITIJA


Albertas Vijūkas-Kojalavičius

Motiejus Strijkovskis
 LENKIJOS, LIETUVOS, ŽEMAIČIŲ IR VISOS RUSIOS KRONIKA

Petras Dusburgietis
 PRŪSIJOS ŽEMĖS KRONIKA

Janas Dlugošas
LENKIJOS KRONIKA NUO LEGENDINIŲ LAIKŲ IKI 1480 M.