Aukso amžiuje ekonominiu vienetu bus ne miesto įmonės ir stambūs specializuoti ūkiai, o autonomiškos, visiškai save aprūpinančios kaimo ir miesto bendruomenės
Naujiena!!!  Pasirodė 
Don Armand Rousse (
Dhanešvara das) knyga 
"Dvasinė ekonomika", 
parsisiųsti elektroninį variantą arba užsisakyti spausdintą knygą galima čia.

Kana, Balai ir Nandi
 Viskas, kas gyva ir negyva šioje visatoje, priklauso Viešpačiui ir yra Jo valioje. Todėl žmogus turi imti tik būtiniausius dalykus, kurie skirti jam kaip jo dalis, ir nesikėsinti į kitką, gerai žinodamas, kam viskas priklauso.
 (Šri Išopanišada)  


   "Geriau išvykt iš miesto. Padarykit Vrindavaną. Mieste neįmanoma gyventi. Jei negyveni mieste tai tau nereikia benzino, automobilio. Beverčiai dalykai..."

   "Nenatūralus gyvenimo būdas, priklausant nuo fabrikų ir staklių produkcijos, gali atnešti taip vadinamąją laimę tiktai nedaugeliui, milijonų sąskaita. Kadangi žmogaus energija eikvojama pramoninei gamybai, natūralių produktų gamyba mažėja ir dėl to žmonės kenčia. Neturėdami tinkamo išsilavinimo, paprasti žmonės, seka pasiturinčių klasių pavyzdžiu, tai yra, eksploatuoja gamtos resursus. Tai gimdo aršią konkurenciją tarp pavienių žmonių ir tarp valstybių." (Bhag.1.10.5)

"Žmonijos gerovę lemia gamtos dovanos, o ne milžiniškos pramonės įmonės. Pramonės gigantai – tai bedieviškos civilizacijos produktas, jie žlugdo kilniausius žmonių siekius. Kuo daugiau plėtosime nelemtą pramonę, išsiurbiančią iš žmogaus visą jo gyvybės energiją, tuo daugiau bus nerimo ir nepasitenkinimo, ir tik nedaugelis galės prašmatniai gyventi išnaudodami kitus." (Bhag.1.8.40)


Ir visiškai aišku, kad mėsos, žuvies, metalo staklių ir mašinų žmogui tikrai nereikia... Jei yra pakankamai pieno, grūdų, vaisių, medvilnės, šilko ir brangakmenių, kam reikalingi kino teatrai, viešnamiai, skerdyklos ir kita? Kam ta dirbtinė prabanga – kino teatrai, automobiliai, radijas, mėsa, restoranai? (Bhag.1.10.4)

"Svarbiausias žmonių civilizacijos uždavinys - ugdyti brahmanų kultūrą, o kad ši kultūra plėtotųsi, labai svarbu globoti karves. ...Brahmanų kultūra gali plėtotis tik tada, kai žmonės mokomi puoselėti savyje dorąsias savybes, o tam pirmiausia reikalingas pienas, vaisiai ir grūdai." (Bhag.1.16.4)

Prabhupada sakė, kad  urad-dalas - tai pati geriausia ankštinė kultūra; mung-dalas ir lęšiai truputį nusileidžia, o sojos geriau visai nenaudoti. ("Iskcon`o sveikatos ministerijos žurnalas" 2000 spalis Nr.2) 

"Politikos, ekonomikos, sociologijos ir kitų dalykų, kurie tik pasauliečiams atrodo pasaulietiniai, visiškai atmesti nereikia." (Bhag.1.16.6)

Tariamoji industrializacija davė tik tiek, kad indai dabar gaminami ne iš metalo - aukso, sidabro, žalvario ar vario, - o iš plastmasės; vartojamas ne lydytas sviestas, o margarinas, ir ketvirtis miestų gyventojų neturi pastogės." (Bhag.1.10.17)

"Civilizacijos pažangą rodo ne gamyklų ir fabrikų, naikinančių žmogaus jausmus ir gebėjimus, skaičiaus augimas, o tai, kiek ji skatina atsiskleisti žmoguje glūdinčias dvasines galimybes, įgalinančias grįžti pas Dievą. Gamyklų ir fabrikų kūrimas - tai ugra-karma, pasibjaurėtina veikla." (Bhag.1.11.12)

"Mašinos, staklės ir milžiniškos metalurgijos gamyklos, skirtos dirbtinių patogumų sukūrimui, žmonėms iš tikro nereikalingos." (Bhag.2.2.37)

"Taip vadinamų plataus vartojimo prekių gamyba fabrikuose ir gamyklose, plačiai išplitusi Kali amžiuje arba mašinų amžiuje, - tai tamsos ypatybės vystymosi kulminacija. Visos žmonių pastatytos pramoninės įmonės yra ne kas kita, kaip tamsos gunos (savybės) pasireiškimas, nes iš tikrųjų plataus vartojimo prekių gamyboje nėra jokios būtinybės." (Bhag.2.5.30)

""Gamykla" - tai kitas pragaro pavadinimas." (Bhag.3.9.10)

"Šventraščių požiūriu, visi azartiniai žaidimai ir net spekuliacija pagrįstas verslas reiškia visuomenės degradaciją. Kai valdžia toleruoja azartinius žaidimus ir spekuliacija besiverčiančias įmones, visuomenėje išnyksta teisingumas." (Bhag.1.17.38)

"...Viešpats visų pirma globoja brahmanus (šventuosius) ir karves, ir tik po to rūpinasi visais kitais visuomenės nariais. Tokia tvarka, nustatyta Paties Viešpaties, - Visatos klestėjimas priklauso nuo karvių ir brahmanų klestėjimo, todėl brahmaniškoji kultūra ir karvių globa yra pagrindinis žmogiškosios civilizacijos principas." (Bhag.3.22.3)

"Tas, kuris galvoja, kad grūdai išauga dėka šiuolaikinės technikos naudojimo, pavyzdžiui traktorių, giliai klysta. Jeigu jis nuvyks su savo traktorium į dykumą ir ją suars, ten vistiek niekas neišauks. Kad ir kokių gudrybių imtūsi žmonės, jiems nedera pamiršti apie tai, kad, jeigu jie neatliks aukojimų, Žemė nustos duoti derlių. ...Žinoma, mes nesitikim, kad ateistai patikės aukščiau aprašytu dvasiniu grūdinių kultūrų auginimo metodu, tačiau, tiki jie tuo ar ne, faktas lieka faktu: kad užauginti grūdus, neužtenka vienų žemės ūkio mašinų." (Bhag.4.18.8)

"Tai, kas vyko Maharajo Prthu ir jo tėvo, karaliaus Venu laikais, galima matyti ir mūsų dienomis. Žmonės sukūrė didžiulius pramoninius ir žemės ūkio kompleksus, kurie pagamina daugybę prekių ir maisto produktų, tačiau visa tai skirta vien tiktai tam, kad žmonės tenkintų savo jusles. Todėl, nepaisant milžiniškų pramonės pajėgumų, pasaulyje nuolat jaučiamas produkcijos trūkumas. To priežastis yra tai, kad visas pasaulis užpildytas vagimis. ...Sutinkant su Dvasinio Komunizmo principais, viskas žemėje priklauso Aukščiausiajam ir žmonės turi teisę naudotis šiais turtais tiktai tada, kada jie bus paaukoti Aukščiausiajam Dievo Asmeniui." (Bhag.4.18.7)

"...miškas turi aprūpinti žmones medumi, vaisiais ir gėlėmis. Deja, dėl to, kad Kali amžiuje žmonės neatlieka aukojimų, miške auga daug didelių medžių, tačiau jie neduoda pakankamai vaisių ir medaus." (Bhag.4.19.8)

"...materialus pasaulis taip sutvarkytas, kad gali pagaminti viską ko reikia ne tik žmonėms, bet ir žvėrims, ropliams, žuvims ir medžiams. Vandenynuose ir jūrose susidaro perlai, koralai ir brangakmeniai, kad Dievui paklusnūs žmonės, galėtų juos naudoti. Kalnuose apstu mineralų, o nutekančios nuo jų upės išnešioja mineralus po laukus ir patręšia dirvožemį, kuris aprūpina žmones keturių rūšių maistu. ...Mūsų laikais žmonės pastatė daugybę gamyklų, gaminančių trąšas, tačiau, kada Aukščiausiasis Viešpats yra patenkintas atliekamomis Jo garbei aukomis, kalnuose savaime susidaro cheminės medžiagos, kurios tręšia laukus ir leidžia juose auginti visokiausias žemės ūkio kultūras." (Bhag.4.19.9)

Kalnai - dieviška trąšų gamykla

ir

Achema - pragariška trąšų gamykla

 

 

 

 

 

 

 

 

Geležinkelio avarija Jonavoje. Nuo bėgių nusirito vagonai vežę chemines medžiagas gamyklai „Achema“.