VARGA ARANKA: Inkluzivitás a pedagógusképzésben

Az inkluzivitás kialakítása és fenntartása az oktatásban a személyre szabott, sajátélményű és interaktív tanulási formák biztosításával érhető el. A megvalósításához elengedhetetlen, hogy szerves része legyen a pedagógusok mesterségbeli tudásának az erre vonatkozó széleskörű módszertani eszköztár.

Az előadásban bemutatott akciókutatás azt vizsgálta, hogy a Pécsi Tudományegyetemen másoddiplomát szerző, gyakorló pedagógusok szemléletében és eszköztárában milyen változásokat ért el a kooperatív tanulásszervezés elsajátítása. A vizsgálat előfeltevése az volt, hogy az elsajátítás során használt többféle képzési forma tartós és tudatos elmozdulást eredményez majd a kooperatív tanulásszervezési szemlélet felé, biztosítva az inklúzió egyik fontos pedagógiai eszközét.

A kutatás eredménye egyértelműen azt mutatta, hogy az egymásra épülő, sajátélményt és a horizontális tanulást elengedhetetlennek tartó képzési forma képes volt szemléletváltást elérni azok esetében, akik először találkoztak a befogadó tanulási környezetet eredményező kooperatív tanulásszervezéssel. A kooperativitást ismerő pedagógusok pedig azt emelték ki, hogy számukra az elméleti alapozás helyezte keretbe eddigi tudásukat és tudatosabbá váltak. A kérdőívekben adott válaszok mindegyike rámutat arra, hogy a kooperatív szemléleten alapuló sajátélményű tanulás az iskolarendszer minden fokán újszerű, hatékony és eredményes tanulási környezetet teremt.


Kulcsszavak: pedagógusképzés, inlúzió, kooperatív tanulásszervezés,Inclusion in teacher trainings


Evolving and maintaining of inclusion can be achieved by individualized, experience-based and interactive forms of learning in education. It is indispensable for teachers to have a wide repertoire of methodology relevant from these approaches as an organic part of their professional knowledge.

The presented action research examined what kind of changes in attitudes and practices of the postgraduate students of University of Pécs could be achieved by learning cooperative structures, the methodology of cooperative learning. The presupposition of the research was that the usage of different teaching-learning methods during the postgraduate training program resulted solid and conscious displacement toward cooperative attitudes. This can provide the pedagogical tools to achieve inclusion.

The evidences of the researches has proven that the experience based, complex form of teacher training which accepted horizontal learning as a necessary element of the training was able to achieve changes in attitudes even among those who firstly met the concept of inclusive education, and the practice of cooperative learning. For those who were more experienced in the field of cooperative learning emphasized the importance of the theoretical background of this training process which made them more conscious in implying these approaches, and practice. Answers which were accessible by the means of the questionnaire clearly pointed out that cooperative and experience-based learning creates innovative, effective, and efficient learning environment at every stage of schooling.

Key-words: teacher training, inclusion, cooperative learning

ć
Nikolett Márhoffer,
2014. máj. 3. 5:04
Comments