ARATÓ FERENC: Kompetencia alapú pedagógus képzés???

A nyitóelőadásban azt a narratívát járjuk körül, amely megragadhatóvá teszi, közösen értelmezhető keretbe helyezi azokat a törekvéseket, amely évtizedek óta zajlanak a pedagógus-képzés megújításáért, s ezen keresztül az egész közoktatási-köznevelési rendszer hatékonyabbá, eredményesebbé, méltányosabbá tételéért. Egy olyan, fejlesztési szempontból jól megragadható narratíva kerül felvázolásra, amely az elkövetkezendő évek során igyekszik közösen használható, dialógus-képes keretet teremteni a megvalósítandó fejlesztések számára, miközben válaszol azokra az alapvető kérdésekre is, hogy mi takar a kompetencia alapú megközelítés, hogyan érvényesíthető az a gyakorlatban, s hogyan jelent meg eddig, s hogyan jelenik meg majd a jövőben. Arra is keressük a választ, hogy a legújabb jogszabályi változások keretein belül hogyan folytathatók azok a törekvések, amelyeket mind a tudományos, mind a demokratikus narratívák  a pedagógusok, az iskolai gyakorlat számára ajánlanak.


Kulcsszavak: Kompetencia, pedagógusképzési modellek, továbbfejlesztési irányokCompetence Based Teacher Training???


In the opening lecture we shall focus on the narratives which provide a frame-work of common understanding of the efforts for the renewal of teacher treaning for the purpose of achieving a more effective, efficient, and equal public education system in Hungary. A narrative of this common understanding will be drafted prividing a frame-work which is open for dialogue with the targeted developmetal efforts of the next two years at the University of Pécs, trying to find answers for the beasic questions: What does competence based approach mean? How someone can imply this approach in his/her day to day practice? How you can develope future teachers from this aspect? What are the experiences in this field? What are the futre plans? How are this issues related with Autonomy and Responsibility in teacher traning programs.


Keywords: competence based approach, teacher training models, future plans of developmentAz előadás prezentációja az alábbi linken érhető el:


http://prezi.com/gkwhpzhmq2wr/pedagogus/
Comments