Autonómia és felelősség II. Tanulásközpontú pedagógia – Kompetencia alapú pedagógusképzés

A konferencián elhangzott gondolatokat tanulmánykötet formájában is szeretnénk publikálni. Várjuk minden előadó tanulmánnyá bővített írását. 

A tanulmányok benyújtási határideje: 2014. június 10.
A tanulmány formai kritériumai ITT érhetőek el. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     °     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    °     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      °     ~~~~~~~~~~~~~

Az Autonómia és felelősség konferencia programja elkészült. Így a résztvevők dialógusba léphetnek azzal az elméleti-gyakorlati kontextussal, amely a pécsi pedagógusképzési programok továbbfejlesztési törekvéseit keretezi. Megjelennek azok a horizontális aspektusok, amelyek kulcsjelentőséget tulajdonítanak a fejlesztésben résztvevőknek. Az interkulturális-inkluzív környezet és kompetenciák fókuszba állítása, a kompetencia alapú modellek beágyazása intézményfejlesztési modellekbe, a neveléstörténeti és összehasonlító megközelítések multi-perspektivitása, mint horizontális elvek-szempontok az Autonómia és felelősség II. konferencián is végigvonulnak. Az elméleti előadások során éppúgy, mint a gyakorlat-orientált délutáni műhelyek tevékenységein is. Így az érdeklődök mind az elméleti, mind a gyakorlati oldalát megismerhetik a pécsi pedagógusképzés azon belül a PTE BTK Neveléstudományi Intézet törekvéseinek. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     °     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     °     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    °     ~~~~~~~~~~~~~~~~~

A PTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézete 2014. április 28-29-én hagyományteremtő szándékkal, immár második alkalommal rendezi meg az Autonómia és felelősség című konferenciát és műhelytalálkozót. A tervezett konferencia tematikus fókuszában továbbra is a pedagógusok autonómiája és ön-reflektív felelőssége áll egy tanulásközpontú megközelítésben, ahogyan ez az előző évben elindított konferencián kirajzolódott. Tekintve, hogy a pedagógusképzés reformja több évtizede zajlik, s újabb kihívások előtt áll, célunk azoknak a neveléstudományi értékeknek, pedagógusképzési kompetenciáknak a feltérképezése, felmutatása, amelyek elősegíthetik az autonóm és felelős pedagógusok körének bővítését.

Továbbra is kutatjuk a korábbi konferencia kérdéseire a választ, habár számos elméletileg megalapozott és a gyakorlat által is igazolt értéket, tudományos eredményt gyűjtöttünk össze az előző kétnapos konferencián is. (Konferencia-kötet elérhető itt)

·         Vannak-e olyan tudományosan is igazolt megközelítések, attitűdök, gyakorlatok, modellek a pedagógiában, amelyek hosszú távon egy minőségi közoktatáshoz és felsőoktatáshoz vezetnek?

·         Vannak-e olyan utak és megközelítések, amelyek középpontjában a hatékony, eredményes és méltányos tanulás áll?

·         A PTE BTK Neveléstudományi Intézet tanárképzéshez kapcsolódó programjaiban milyen megközelítések, gyakorlatok, elméleti alapok körvonalazzák a Bölcsészkaron elérhető képzések neveléstudományi, pedagógiai hátterét a minőségi oktatás szempontjából?

 

Az előző konferencia szervezői, előadói és résztvevői tapasztalataira, visszajelzéseire építve idén szervezettebben és szélesebb körben szeretnénk hozzáférhetővé tenni azokat a pedagógiai eljárásokat, felismeréseket és forrásokat, amelyek elősegíthetik egy eredményes, hatékony, méltányos, az autonóm és felelős pedagógiai gyakorlat kialakítását.

A konferencia szervezői a délelőtti plenáris prezentációk után a délutáni sávban szélesebb körben kínálnak fel lehetőséget műhelyfoglalkozás jellegű tudományos prezentációk megvalósítására. E műhelyeken gyakorlati élményeken keresztül kerülnek bemutatásra a tudományos eszközökkel alátámasztott pedagógiai gyakorlatok, az átélt gyakorlat tudományos hátterére, érvrendszerére, forrásaira reflektálva. A konferencia lehetőséget kíván adni arra, hogy kutatói, fejlesztői, képzési együttműködések hálózatai is műhelyeket, prezentációkat és kerekasztal-beszélgetéseket tartsanak a témában. Így a Pestalozzi nemzetközi tanárképzési hálózat Pestalozzi Workshop-ja és a SIRIUS Network újabb kerekasztal-konferenciája is az Autonómia és felelősség II. konferencia keretén belül kerül megszervezésre.

 Az Autonómia és felelősség II. konferencia a kompetencia alapú pedagógusképzés továbbfejlesztésének szempontját szeretné közös diszkussziós alapként felajánlani. Vagyis mind a plenáris előadások, mind a szekció előadások, mind a műhelyfoglalkozások egyik szükséges narratív eleme a kompetencia alapú pedagógusképzésre vonatkozó reflexió lenne – a konferenciára, szekcióelőadásra, műhelyre jelentkezők (kutatók, fejlesztők, oktatók, képzők, pedagógusok) saját tudományos szegmensének szempontjából. Ehhez kapcsolódóan további kérdéseket fogalmaztunk meg:

 

·         Milyen dimenziói, milyen érvényes, vagy érvényesítendő modelljei vannak az elméleti és gyakorlati pedagógusképzésnek?

·         A gyakorlat helyszínéül szolgáló közoktatási és felsőoktatási rendszer intézményei (gyakorló iskolák, partneriskolák, közoktatási intézmények) milyen repertoárt vonultathatnak fel a kompetencia alapú pedagógusképzést segítendő?

·         Az osztatlan képzés szakaszai, illetve a pedagógus karrier további szakaszai, hogyan nyerhetnek megerősítést, szakmai képzést és támogatást, illetve folyamatos minőségfejlesztési lehetőséget a felsőoktatástól?

·         Mit jelent elméletben és gyakorlatban a kompetencia alapú pedagógusképzés? Milyen modellek alkalmazása ígér eredményeket? Milyen kritikai nézőpontok vethetők fel a kompetencia alapú képzés és egyéb megközelítések oldaláról?

·         A PTE BTK Neveléstudományi Intézete, illetve a PTE többi, pedagógusképzésben érintett műhelyei, regionális partnerei milyen repertoárt vonultatnak fel a kompetencia alapú pedagógusképzés támogatására?

Az alábbi részvételi lehetőségeket kínáljuk fel:

·         önálló prezentáció (20 perc)

·         szimpózium (max. 3X20 perc)

·         műhelyfoglalkozás (max. 90 perc)

·         interaktív kiállítás

·         poszter


        HATÁRIDŐK

    A konferencia időpontja:                            2014. április 28-29.

    Az absztraktok leadási határideje               2014. április 10 (online) 
    (magyar és angol nyelven):           

    Jelentkezés műhely tartására:                     2014. április 10. (online)

    Jelentkezés a műhelyekre résztvevőként:    2014. április 14-től (online)
   
                                      
    A tanulmányok leadási határideje
    (magyar és angol nyelven):                        2014. május 30. (e-mailben)Online jelentkezés és absztrakt leadás az alábbi felületen: 

A konferencia facebook eseménye az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/events/602759346467004/?fref=ts0 elem látható
Terv (URL-cím)
Rendezés 
 
Terv (URL-cím)
0 elem látható
Comments