موسسه فوق در تاریخ 88/9/22 تحت شماره 2572 و شناسه ملی 10260566782 با همکاری سازمان بهزیستی استان اصفهان رسما فعالیت خود را در جهت نیل به اهداف زیر آغاز نموده است:
اهداف:
  1. ارائه خدمات به بیماران روانی مزمن و ذهنی و اختلال اوتیسم.
  2. آموزش در سطح جامعه، خانواده و درک با هماهنگی دستگاه های مربوطه.
  3. تلاش در جهت ایجاد تسهیلات (مشاوره، توانبخشی و درمان) با اخذ مجوز قانونی.
  4. تلاش در حهت ایجاد اشتغال (از طریق شرکت های تعاونی و کارگاه های حمایت شهره) تحت نظر انجمن
  5. ارتباط با مراکز دانشگاهی و انجمن های مشابه داخل و خارج از کشور به منظور انجام تحقیقات مرتبط با اوتیسم در جهت کمک به بیماران مبتلا
  6. پیشنهاد، اصلاح و تصویب قوانی لازم در حمایت از افراد مبتلا به اختلال اوتیسم و احقاق حقوق آنان در مراکز ذیربط عملکرد