Εργαστήριο Χημικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Στις παρακάτω ιστοσελίδες περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα μαθήματα, που διδάσκονται από τα μέλη ΔΕΠ 
που ανήκουν στο Εργαστήριο Χημικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας & Βιομηχανικής Χημείας, 
στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Προπτυχιακά Μαθήματα που διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του ΕΧΠΤ

Μεταπτυχιακά Μαθήματα που διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του ΕΧΠΤ