Zwierzęta i rośliny Australii

Świat zwierzęcy

W Australii żyje wiele unikalnych gatunków zwierząt i ptaków. Australijskie torbacze na naszej planecie pojawiły się już około 50 mln lat temu przed człowiekiem, i pozbawione naturalnych wrogów, przetrwały na Antypodach do dnia dzisiejszego, np. w postaci ssaków łożyskowych. To tłumaczy zróżnicowaną ewolucję i nieskrępowaną egzystencję kangurów, niedźwiadków koala i wombatów. Jedynie w Australii występują dziobaki i kolczatki - unikalne ssaki składające jaja. Pies dingo jest jednym z niewielu australijskich ssaków, które nie są torbaczami. Jest on przedstawicielem rodziny psów i uważa się, że żyje w Australii od 30 łys. lat.

Należy także wspomniea o licznych gatunkach ptaków, a wśród nich kakadu, lirogonach, papugach, ptakach rajskich, kookaburrach i olbrzymich nielotach strusiach emu.

Na tym kontynencie można spotkaa węże, wśród których jest wiele jadowitych. Wśród owadów wiele jest szkodników roślin i pasożytów, np. szarancza, termity i muchy mięsne. które atakują żywy inwentarz.Oprócz bydła i owiec, Europejczycy przywieźli doAustralii szereg innych gatunków zwierząt- króliki, lisy, szczury oraz koty, które niejednokrotnie powodowały poważne zniszczenia. Rodzime gatunki często traktowane byty bezwzględnie: na wiele z nich intensywnie polowano. Pomimo że mięso kangurów wykorzystywane byto niegdyś do produkcji karmy dla zwierząt, w dzisiejszych czasach, dzięki dobremu zaopatrzeniu w wodę obszarów niegdyś pustynnych, występują one o wiele liczniej niż w dawnych czasach.

Roślinność

Roślinnośa zdominowana jest przez twardolistne, wiecznie zielone rośliny, dostosowane do tego, aby przetrwaa na suchym terenie. Znajduje się tu około 600 gatunków eukaliptusa (nazywanego w Australii drzewem gumowym) i 800 gatunków akacji. Formacje roślinne Australii układają się zgodnie z rozmieszczeniem stref klimatycznych. Północne tereny i pótnocno-wschodnie wybrzeże porasta wilgotny las równikowy wraz z palmami, paprociami i krzewami tropikalnymi na bagnach. Około 9% powierzchni Australii porastają lasy charakterystyczne dla strefy podzwrotnikowej i umiarkowanej. Najwięcej palm, paproci i eukaliptusów można spotkaa na wschodnim wybrzeżu. Na zachodnich zboczach Wielkich Gór Wododziałowych rosną suche lasy podzwrotnikowe i kolczaste zarośla. Zajmują one w sumie kolejne 9% powierzchni kraju. Południowy step w okolicach Zwrotnika Koziorożca i sawanna na północy stanowią aż 26% kontynentu. Najbardziej suche obszary porastają słonorosty i krzewy o niebieskawej barwie. Można tu też spotkaa rzadkie mulgi i karłowate akacje, używane do produkcji pasz. Cenne twarde drzewa, takie jak jama (rodzaj mahoniu) i kauri, rosną na południowym zachodzie.

 

Płaskowyż na zachodzie Australii składa się z bardzo twardych, starych skał i zajmuje prawie cały obszar tej części kontynentu oraz sąsiadujące części Terytorium Północnego i Południowej Australii. Ponad tym płaskowyżem ciągną się pasma górskie, na przykład Kimberley i Hamersley, a także kilka osobnych wypiętrzen, wśród których na uwagę zasługują Ayers Rock.


Comments