Euroopa Stabiilsuse Mehhanism

2011. a.a märtsis panime üles lühikirjelduse meie Facebooki lehele. Seal on toodud lühike ülevaade kavandatud mehhanismist, püütud tuua sinna makstavale summale kõrvale numbreid Eesti riigi kulutustest, et lugejal oleks parem hoomata summa suurust. Samuti on toodud välja poliitikute valeväited ja nende ümberlükkamine. Praeguse teksti kirjutamise ajaks on möödunud juba ca 3 kuud, aga meie poliitikud kasutavad rahva vähest teadmatust kasutades ikka neid äraleierdatud valeväiteid.Comments