Erakondade rahastamine


Erakondade rahastamine on teema, millega on kerge kerget populaarsust saavutada. Igale keskmist palka teenivale inimesele tunduvad suured summad, mis eraldatakse erakondadele, mida makstakse poliitikutele palkadeks jne.
Mõned poliitilised jõud on eelnevat ära kasutades teinud ettepaneku erakondade riiklik finantseerimine lõpetada. Ilmselt pole vähemalt asja üle eriti mõeldud, kui taga ei ole veel halvemaid põhjusi. Kahjuks on riigipoolne erakondade finantseering ainukene, mille eest "midagi tagasi ei oodata". Selge on, et pea kõigi muude finantseerimiste taga on mingid huvid. Sageli püütakse tegelikke finantseerijaid peita erakondade liikmete annetustena. Seega riiklikust finantseerimisest loobuda ei tohi.
Pigem peaks keelama muud annetused erakondadele, finantseerimine peaks käima vaid liikmemaksudest, mille puhul peaks olema ühetaolise suuruse nõue. Igasugused muud annetused erakonna liikmete poolt peaks olema keelatud. Erakondadele, mis ei saa valimistel Riigikokku, peaks olema tagatud finantseerimine vastavalt valimistulemusele - muidu kaovad Riigikogus olevate erakondade kõrvalt teised, väheneb valikuvõimalus ja konkurents ning kokkuvõttes on kaotajaks rahvas. Erakondadele, mis pole Riigikogu valimistel veel osalenud, peaks olema erandid mingi ajani enne valimisi, mis oleks samuti piiratud summadega.
Erakonnad, mis on võlgades, on suureks riskiks riigi turvalisusele. Ja see risk ei ole piiratud mitte ühe erakonnaga, millega seoses enne viimaseid valimisi skandaal oli. On üldtuntud tõde, et võlgades olev inimene teeb asju, mida ta normaalses olukorras ei teeks. Kuna võlgadesse sattumine on tingitud meeletutest kulutustest valimistel, siis oleks mõistlik piirata reklaamivõimalusi poliitilistele jõududele. Kindlasti vääriks arutelu ka piirang erakondadele, et neil ei oleks õigust teha kulutusi, millele ei ole olemas olevat rahalist katet. Muidu on levinud võlgu kampaaniate korraldamine, mille eest loodetakse maksta edukate valimiste järel riigi poolt eraldatud summade arvelt. Kõik see muudab erakonnad väga sõltuvaks rahastajate tahtest.Comments