Eesti osalus võlakriisi lahendamisel

Meie kindel veendumus on, et Eesti riigilt võtta miljardites eurodes raha oleks võimalik ainult juhul, kui selle kasutamine oleks lõpuni efektiivne, oleks kindel selle tagasitulek. Sellise summa kaotamine mõjutab meie riiki aastakümneteks.
Valitsusele teadmiseks: tegelikult saab selle raha tagasitulekut vaid hinnata, tagada pole seda võimalik.

Kui olime liitumas euroga, siis oli valitsuse retoorika osaks: "Me saame ka ise laua taha asjade üle otsustama ja sõna sekka ütlema." Nüüd oleks aeg oma sõnade eest ka vastutada. Kui hakkama ei saada, peab võtma nõustajaid või üldse tagasi astuma.

Milline peaks siis olema stabiilsuse ja päästeprogramm?
  1. Riikidele ei tohiks sentigi laenu anda.
  2. Tekkivad pinged panganduses peaks maandama samas stiilis, nagu USA tegi TARP-programmis (USA teenis pankade päästmise pealt päris kopsaka kasumi).
  3. Nende pingete maandamisega võiks tegeleda seesama moodustatav ESM. Iga riik peaks siseriiklikult vastu võtma vastava ühiselt kokku lepitud reeglistiku, mis annaks ESM-le vajalikud õigused. Kui riiik seda vastu võtta ei suuda, siis tema pankadele abikätt ei ulatataks.
  4. Kellegi abistamisel käituks ESM väga karmilt, põhimõttel - parem suur kasum kui väike kahjum.
Sellise stabiilsusmehhanismiga võiks Eesti liituda, kui oleks tagatud selle raha saamine mõistlikel tingimustel mujalt kui Eesti maksutuludest.

Lõpuks: meie Riigikogu ei peaks hakkama arutamagi ettepanekut, mille järgi Eesti poolt paketti makstavad summad moodustavad suurema osa SKT-st kui näiteks Saksamaal. Siin peaks vastus valitsusele olema sama nagu oma jutu järgi pingutanud, kuid siiski koolitükiga mitte hakkama  saanud koolipoisile: "Tore on, et pingutasid, kuid mine pinguta lõpuni ja tule tagasi, kui asi tehtud on!"
See enesekiitus, mida märtsis endale valitsuse poolt tehti, on naeruväärne - miks peab Eesti maksma SKT-ga võrreldes suhteliselt rohkem ESM-i, kui Saksamaa ja Prantsusmaa, kes ise selle probleemi nii suureks paisumises süüdi on. Pean siin silmas nende saamatut kontrolli oma kommertspankade ja EKP üle.

Tegelikult see asi ongi lühidalt öeldes nii lihtne!


Comments