Meie seisukohad‎ > ‎

Turumajandus

Meie kindel veendumus on, et turul baseeruv majandus on parim, mis praeguseks ajaloo hetkeks on välja mõeldud. Turg on oma otsustes alati parem, kui seda on keegi bürokraat. Bürokraatide poolt hakkab alati mõjutama otsuste tegemist inimese loomus. Kui ei ole päris kriminaalset tegevust, siis on igal juhul oma tähtsuse ja administratiivse võimu kergitamine.

Viimasel ajal on palju sõnavõtte, mis ütlevad, et turumajandus on oma aja ära elanud ja ei suuda enam praeguses olukorras toime tulla. Selllelaadseid sõnavõtte on päris palju viimase majanduskriisi ajal. Kui hakata aga vaatama probleemidele, millega põhjendatakse turumajanduse suutmatust toimida, siis üldjuhul ei ole raske näha, et kõigi nende probleemide taga on administratiivsed otsused, mis on piiranud turu toimimist. Seega - pigem peaks mõtlema, milliseid samme astuda. Poliitikud peaks aru saama, et jõukust ei looda pastakaga paberi taga, vaid seda loovat inimesed oma igapäevase tööga. Neil tuleb lasta seda teha, ei tohi sekkuda igasuguste poliitikute "vaimuvälgatustega".

Juba marksistid kritiseerisid turumajandust selle lainetuste pärast. See on üks omadus, millega peab leppima. Samas peab aru saama, et mida vabamalt turg toimib, seda paremini suudab see suuri lainetusi vältida. Valitsus peaks toimima pigem siin, et luua tingimusi, milles turg paremini toimib. Siin saab tuua positiivsena välja meie valitsuse püüdu tööjõuturgu vabamaks muuta. Seda suunda peaks kindlasti jätkama.

Mis siis ikkagi lainetamise ajal toimub? Inimese loomusel on kalduvus olla otsustes emotsionaalne ja üle reageerida. See muudab ka majanduse lainetusi suuremaks. Just siin on üks väheseid kohti, kus valitsus võiks aktivsust näidata: teha investeeringuid siis, kui nende tegemine on kõige odavam ja samas ka leevendab kriiisolukorda, osta mingeid varasid, kui need on emotsionoonidest tingituna väga odavaks muutunud (ja müües nad loomulikult hiljem, kui hinnad normaliseeruvad). Selline tegevus leevendab majanduse lainetusi.

Eesti puhul on üks erisus maailma suurriikidest veel see, et meie majanduse stimuleerimine ei mõjuta mitte kuidagi maailmamajanduse olukorda. Seega on mõistlik olla "rehepaplik" ja lasta teistel tegeleda stimuleerimisega.2011Comments