Meie seisukohad‎ > ‎

Rahvas, riik ja poliitika

Riik on struktuur, mille rahvas on loonud oma ühiste vajaduste, mida ei ole otstarbekas üksikisikutel eraldi rahuldada, ühiseks elluviimiseks. Riiki juhtima valitakse ja palgatakse poliitikud ja ametnikud. Viimased peavad meeles pidama, et esindatus riiklikus esinduskogus või töö riigiametis ei ole “soe koht” määramata omanikuga ametis, vaid nende tegevusel on selge eesmärk, nende tööandjaks on rahvas.

Sellest tuleneb ka poliitiliste jõudude seisukohtade olemus:

  • poliitilised seisukohad ei peaks olema loosungite kogum, mille abil püütakse lihtsalt võimule saada (sageli vaid kellelegi vastandudes);
  • poliitilised seisukohad peaksid olema ideed, mille realiseerimisel loodetakse siiralt täita paremini riigi eesmärki ja tuua rahvale kasu.


Comments