Meie seisukohad‎ > ‎

Euroopa Liit

Me oleme Euroopa Liidu osas skeptilised. Just nimelt skeptlised, mitte eitavad (nagu on levinud termini “euroskeptikud” alla käijad).
Meie arvates peaks Euroopa kaudu käima nii vähe kui võimalik otsustusi ja raha, et täita veel ühisturu eesmärki.
Otsustamine Euroopa tasandil peaks olema viidud täpselt reguleerituks, see ei tohiks olla bürokraatlik (st. ametnike suvast ja tõlgendamisest sõltuv).

Nagu praktika on tõestanud (eriti hästi käesoleva võlakriisi ajal), pole EL sageli oma otsustamisega ja nende otsuste elluviimisel efektiivne. See on kõige parem põhjendus, miks on mõistlik jätta võimalikult palju probleeme turu lahendada. Ühine turg, ühine viisaruum, ühine välispoliitika jne. vajavad paljude küsimuste kokku leppimist ja reguleerimist. Nende vajalikkude teemadega peaks ka piirduma. Muus osas peaks saama riigid eraldi hakkama või veel parem, peaks asjade reguleerimine jääma turu ülesandeks. Selline seisukoht ei ole kahjuks Euroopas kõige levinum, kuid kindlasti on olemas palju samuti mõtlevaid poliitikuid, kellega saab püüda koostööd teha ja head tulemust saavutada. Igal juhul ei pea me õigeks viidata puudustele EL-i ja euro funktsioneerimises ning jääda sellest tulenevalt neist struktuuridest kõrvale. Kõik negatiivsed mõjud avaldavad mõju ka meile, kui me oleme neis organisatsioonides aktiivselt osalemas, siis me suudame midagi ka paremaks teha.
Rahva poolt loodud riik omab alati olla õigust suveräänne, kui selle osas on tehtud ka teistsuguseid leppeid, siis tuleb neid ringi teha. Selles osas on meil ka kindlasti liitlasi. Omal ajal tehti otsus ka NSVL-i astuda, ometi leidsid kohalikud poliitikud, et meil on enesemääramisõigus, mis lõpuks ka realiseeritud sai - sama on ka EL-ga: kui on ära antud liigselt oma õigusi, siis need tuleb tagasi saada.

Euroopa Liiidu osas peaks kõik riigid endale teadvustama, miks selline struktuur on loodud: see peaks looma konkurentsivõimelise (majandus)ruumi, mitte olema igasuguste mittevajalike piirangute ja regulatsioonide tootja.

Lähtudes turumajanduse loogikast: Kui rahade jagamine riiklikult on palju ebaefektiivsem kui turu poolt, siis rahade jagamine Euroopa kaudu on lisandunud vahelüli tõttu veel kahekordselt ebaefektiivne.Comments