Riik peaks investeerima nn. olulistesse majandusharudesse


Paljudel inimestel, kes on isegi kriitilised mitmete riigiettevõtete toimimise koha pealt, on arvamus, et riik võiks ja peaks tegema investeeringuid “strateegilistesse” majandusharudesse, et majandust arendada.
Eespool mainitud kriitika on suunatud üldjuhul nende ettevõtete juhtide suunas. Samas peaks küsima, kas need juhid on siis halvemad ettevõtete juhid, kui enamus teisi? Ma arvan, et üldjuhul see nii ei ole. Imelik käitumine on tingitud sellest, et riigiettevõttel ei ole motiveeritud, selgelt oma tulu “taga ajavat” omanikku. Ehk kriitika õige sihtmärk ei peaks olema juht, vaid põhimõte, et riik on omanik ettevõtluses.
Seega, kui riik investeeriks uutesse ettevõtmistesse, ei saaks nende juhtimine olema kuidagi efektiivsem, kui praeguste riigiettevõtete juhtimine. Arvestades, et suureneks nõudlus nende juhtide järele, võib öelda, et ilmselt suureneks veelgi nende palgatase ja väheneks kvaliteet. Kui mingil hetkel on vaja riigil tõesti teostada mingeid projekte, mis vajavad hiigelsuuri finantsilisi vahendeid, peaks kindlasti kaasama erainvestoreid, kes on huvitatud ettevõtte efektiivsest toimimisest. Samuti peaks algusest peale ette nägema riigi hilisema väljumise sellest projektist - näiteks börsi abil.Comments