Nõukogude Liidus (ja analoogsetes riikides) olnud sotsialism ei olnud sama, mis tänapäevastes demokraatlikes maades

Nõukogude Liidus olnud ühiskondlik kord oli teine, kui demokratlikes riikides. Seda kindlasti.
Kui võtta aga seda, et peeti õigeks ümber jagada teenitud jõukust ja suunata otsustsukorras majanduse arengut, siis siin pole mitte mingit suurt vahet erinevate sotsialistlike erakondade sooviga kogu maailmas. Ühiskondlikust korrast tulenevalt ei ole sotsialistid demokraatias lihtsalt kunagi nii tugevalt ainuvõimu juures, et nad saaksid lõpuni oma ideid ellu viia. Sageli tuleb peale majanduslike tagasilööke võimule teise orientatsiooniga valitsus ja püüab majandust teises suunas pöörata.Comments