Majandusega seotud teemad, milles poliitikud püüavad sageli valet muljet jätta

Püüdes inimesi ennast toetama saada, on poliitikutele kasulik, kui levivad kallutatud arusaamad majanduse ja inimühiskonna toimimisest. Kuna enamus inimesi tegeleb igapäevaselt muude tegevusaladega ja ei oma aega nende teemade kallal mõtiskleda, siis ongi tulemuseks rahva, kui terviku, seisukohalt halvad otsused.

Püüame siin mõningaid teemasid lihtsamal kujul lahti kirjutada - eesmärk ei ole mitte süvateaduslik tekst, vaid seletused, mis peaks olema kergelt arusaadavad ka neile lugejatele, kel selliste teemade peale mõtlemiseks üldjuhul aega ei ole.