LEGO

LEGO és una opció comercial que ofereix una solució tancada que incorpora tots els elements implicats en l'experimentació en robòtica: operadors per al muntatge del robot, els sensors, la interfície de control i el programari. En el disseny dels entorns de treball educatius ha comptat amb l'assessorament i col·laboració del Massachusetts Institute of Technology.

Per als més petits LEGO ha desenvolupat el sistema WeDo que disposa d'una petita interfície que es connecta directament al port USB. La interfície té capacitat per a dos elements externs: motors i sensors. Ve acompanyat d'un programari propi però també es pot comandar amb Scratch.

La versió més escalable i coneguda per a la robòtica és el producte Lego Mindstorms NXT el qual incorpora, a més dels elements de muntatge, una interfície amb connectors per a quatre elements externs, sensors i motors, i el programari específic. Aquest ha estat desenvolupat conjuntament amb el programari LabView de l'empresa National Instrruments.

LEGO WeDo
Sistema LEGO Education WeDo. Ro-botica
Comunicacions en Scratch 2-3 (WeDo). ScratchCatalà
LEGO WeDo and Scratch. MIT
LEGO WeDo and Scratch. Part 1: Getting started. Youtube
LEGO WeDo and Scratch. Part 1: Getting Scratch. Youtube
Materials de formació Scratch i Wedo. Ro-botica

LEGO Mindstorms
LEGO Mindstorms. Web oficial
LEGO Mindstorms NXT. Robolot
Iniciació a LEGO Mindstorms. Edu365.cat
Open Courseware: Lego Robotics. MIT
LabView. National Instruments.
Classroom resources. National Instruments.


Lego Wedo. Jeanbaptisteparis.
 
   Golf bot. Eirik Refsdal. Wikipedia.
Bloc NXT. Christian Reitter. Wikipedia